lørdag 2. februar 2008

Kapitalisme? Nei takk!

Ofte hører vi at Vesten har kapitalisme og f.eks Kina har sosialisme. Noen sier tilogmed at kapitalisme og velstand hører sammen. Dette skal nå motbevises effektivt.

La oss først definere kapitalisme. Så og si hele verden er kapitalistisk, kjennetegnet ved kapitalisters økonomiske klassediktatur gjennom privat eiendom over jordas ressurser, eiendom av produksjonsmidler, leie av arbeidskraft og kontroll over produksjon. Vi tar utgangspunkt i kapitalistens perspektiv fordi kapitalismen er kapitalistens samfunn. Kapitalister kan ofte finne på å si: "Jeg vil ha høy avkastning på investering!" Med dette utgangspunktet er det naturlig å definere land med høy grad av kapitalisme som land med høy avkastningen pr krone. Da finner vi ta Kina er superkapitalistisk, mens Vesten er mindre kapitalistisk.

Her stiller Vesten langt "dårligere" enn tredje verden, i kapitalistens øyne. Vi krever langt høyere lønn, kortere arbeidsdag, betalte ferier osv. Her har arbeidere gjennom klassekampen karret til seg litt kake. Vestens arbeiderklasse har derfor mindre grad av kapitalisme, men høyere velstand (se tegning).Det er ganske tydelig at den "velfungerende" kapitalismen kun er velfungerende for noen få, som vi kan se tydeligst i de mest kapitalistiske landa, hvor fattigdom, krig, sjukdom, arbeidsløshet, klassedeling og kvinneundertrykking av noen av kapitalismens kroniske bivirkninger.

Vi krever at rikdommene skal fordeles solidarisk og ikke sløses på noen få. Vi vil kvitte oss med den kapitalistiske tredje verden-modellen foreslått av verdens kapitalister, WTO og Verdensbanken og erstatte den med politisk og økonomisk demokrati; kommunisme!

Mer om kapitalistisk krise i kortfilmen Story of stuff, og mer om sosialisme på åpent møte veldig snart! Mer info følger!s

1 kommentar:

Remi Lønøy sa...

Litt korreksjon:
1. Velstand henger sammen med produksjonsytelse.
Produksjonsytelsen derimot avgjøres av de bedriftene som utgjør den.

2. Vi lever ikke i et kapitalistisk samfunn, men et blandingsøkonomisk samfunn (ingen kapitalistiske land i hele vesten).

3. Hadde vi hatt en kommunistisk stat, ville kostnadene på systemet bare blitt høyere og høyere som følge av "utvikling" samtidig som at arbeidsmoralen blitt lavere.

4. Kapitalisme fører ikke til krig, det er sosialisme.
Alle land per dags dato er sosialistisk påvirket.
Statens militære makt styres av interesser, altså kommunisme er IKKE løsningen (liberalisme derimot kan hindre krig av politisk interesse, uten at jeg skal argumentere det noe mer).