mandag 28. januar 2008

Et spill for galleriet


I disse tider foregår primærvalgene foran høstens presidentvalg i USA. Til tross for fagre løfter om forandring, gull og grønne skoger fra både Demokrater og Republikanere, er det ikke vanskelig å gjennomskue retorikken til Obama, Clinton, McCain og Huckabee (og mange andre) for hva den er: et spill for galleriet. USA er verdens største imperialistmakt, er kapitalistisk og undertrykker verdens folk og egen arbeiderklasse. Dette vil fortsatt være realiteten enten Barack eller Rudy blir president, og trenger en gunnleggende forandring - en revolusjon - for å forandres. Det er bare folket og arbeiderne som frigjøre seg selv og skape et friere, bedre samfunn!

Ingen kommentarer: