mandag 11. februar 2008

Støtt folkets kamp i Nepal!


Nylig kritiserte kong Gyanendra (avbildet ovenfor) den nepalske nasjonalforsamlingas avgjørelse om å avskaffe monarkiet. Ikke rart, ettersom hans dager som konge forhåpentligvis snart vil være talte. Som konge representerer Gyanendra den føydale herskerklassen som har undertrykt folket i Nepal i århunder. Kravet om å avskaffe monarkiet er et krav som maoistene, leda av Prachanda (avbildet nedenfor), har kjempa for i over et tiår med nydemokratisk revolusjon. I dag kan vi se fruktene av dette arbeidet. Folkekrigen, som uheldigvis krevde mange menneskeliv (de aller fleste på kongens og føydalismen regning), er i dag over og Nepal står overfor et daggry for gjenoppbygning og utvikling.


Uheldigvis er det en viss sjanse for at dette ikke er det siste vi hører fra Gyanendra, som tidligere ikke har nølt med innskrenke demokratiet når hans makt er trua. Hvis dette skjer igjen, er det godt å vite at det finnes et parti som tar folket på alvor, leder det inn i kamp og kjemper med et mål; kort sagt, et parti som våger å kjempe og våger å vinne. Dette partiet er Nepals Kommunistiske Parti (maoistisk), som vi gratulerer med mange seiere mot Gyanendra og føydalismen på folkets side.

Ingen kommentarer: