søndag 31. august 2008

EDRU igjen - oppdatert

Ryktene om Eiker og Drammen RUs overgang til RKU er sterkt overdrevne.


For en liten stund siden ble det lagt ut en artikkel på denne bloggen, som med pump og prakt erklærte at hele EDRU hadde meldt seg ut av Rød Ungdom og inn i det nye ungdomspartiet til Tjen Folket, RKU (Revolusjonær Kommunistisk Ungdom). Erklæringen og dens krasse RU-kritikk ble slått stort opp i flere medier på venstresiden og ble fremstilt som et stort tap for ledelsen i RU.

I virkeligheten var det lite annet enn et vellykket mediestunt fremstilt av et fåtall medlemmer i EDRU som så sin sjanse til å skape storm i et vannglass når laget ble redusert. For mye av grunnen til at dette har blitt en stor sak, ligger i at det ser ut som en stor og aktiv del av RU har gått over til RKU - det er ikke sant. Den siste tiden har nemlig flere sentrale medlemmer av laget flyttet til fjerne strøk som f.eks. Australia, noe som har ført til at de resterende medlemmene har blitt en ganske liten gruppe mennesker. Tilfeldigvis var de fleste av de som ble igjen og forble aktive en del av en indre opposisjon i RU som sympatiserer med Tjen Folket. De fleste har nok fått med seg at Tjen Folket er en gruppe som RU har tatt sterk avstand fra politisk, noe som har ført til en noe lei eksklusjonssak hvor to medlemmer av laget ble ekskludert med henvisning til RUs fraksjonismeparagraf. Etter eksklusjonen oppstod det en diskusjon i laget om vi skulle gå mot eksklusjonen og la medlemmene forbli medlemer av laget i praksis. Dette forslaget ble nedstemt med henvisning til politiske forskjeller. Det var med andre ord litt uenighet om den politiske linja før fraflytningstilfellene.

Før "overgangsmeldingen" ble hamret opp på bloggen her, ble det innkalt til et møte som skulle ta opp lagets fremtid, slik seg hør og bør. Noe som jeg finner litt merkelig med dette møtet er at jeg selv ikke ble innkalt til det, jeg kan dermed ikke svare for hvor mange som tok del i det, jeg kan derimot garantere at det ikke var mange (jeg har liten grunn til å tro at det er mer enn tre personer vi snakker om). For disse må det ha vært et heldig sammentreff at jeg ikke var til stede på møtet, for det lå i kortene at jeg ikke akkurat ville gått med på å melde meg inn i RKU. Som Gymnaslærer Pedersen er jeg sjeleglad for at Stalin er død for lenge siden.

At medlemmer som er såpass uenige med RU, som RKU jo er, melder seg ut av partiet er bare rett og riktig. For RU må det regnes som en seier at en rekke medlemmer som er sterkt imot vår vedtatte politikk har bestemt seg for å slutte å fosøke å kuppe partiet innad (som var tilfellet i senest ved forrige landsmøte) og heller opprette sitt eget alternativ for likesinnede. At hele EDRU har meldt overgang til RKU er en løgn med det mål for øyet å svekke RU og legge tyngde bak den kritikken som TF og RKU retter mot RU.

At et lag går over til en annen organisasjon er faktisk mot RUs vedtekter:

§ 12 Rød Ungdoms eiendom

a) Fylkesorganisasjoner, lag og medlemmer kan ikke skille seg av med Rød Ungdom sin eiendom i strid med høyere organers vilje. Godkjenning skal innhentes på forhånd i tilfelle det kan være uenighet.

b) Hvis et lag blir lagt ned eller ekskludert, går hele lagets eiendom til Rød Ungdom på landsplan.

c) Hvis hele eller deler av ledelsen går ut av Rød Ungdom, forblir eiendommen i Rød Ungdom.


En overgang til et annet parti er jo dermed å betrakte som temmelig revolusjonært, men også et tegn på at medlemmene aldri respekterte disse reglene i utgangspunktet. EDRU har ikke gått over til RKU. EDRU er i ytterste konsekvens nedlagt, noe som jeg og medlemmer jeg ikke har muligheten til å komme i kontakt med før etter at sentralt har sendt meg medlemslister har tenkt å motvirke. Noen få medlemmer som var del av EDRU, som var et sterkt redusert lag, har meldt overgang til RKU.

Det kan virke som rusen av å befinne seg alene ved matfatet har gått disse medlemmene til hodet, men gudene skal vite at dagen der på skulle de fleste nok ønske at du holdt seg EDRU!

Medlemmer av RU i nedre Buskerud kan ta kontakt via denne mailen: eikerdammenru@gmail.com

Niklas Lagergren
Midlertidig leder i EDRU

lørdag 28. juni 2008

SVikerne og deres medløpere viser sitt sanne ansikt

Landsstyret i Rød Ungdom(LS/RU) har laga en uttaelse, gjengitt nedenfor,
den er glimrende eksempel på hvor langt den antikommunistiske ledelsen
i
Rød Ungdom er villig til å gå for å fortsette samarbeidet med SU og SV.

LS/RU klarer å komme frem til at SV er et krigsparti, men de klarer ikke å
lage noen sammenhengende argumentasjon for hvorfor det er feil å angripe
SV, de klarer faktisk ikke å ha noen form for argumentasjon i det hele
tatt.

Det eneste LS/RU er opptatt av er å skrive gang på gang at de ikke har
vedtatt Stopp SViket kampanjen. Dette har de helt rett i, denne kampanjen
ble starta av Eiker og Drammen Rød Ungdom, men hvorfor bestilte da
sentralt i Rød Ungdom 500 av denne plakatene?

Den eneste form for argumentasjon som føres frem er som følger:
"...., det fører til splittelse i fredsbevegelsen........" Hvilken
fredsbevegelse? En fredsbevegelse som ikke kan markere seg mot
krigspartier? Er dette da en fredsbevegelse?

Det som trengs er en antikrigsbevegelse som er i stand til å sloss mot
alle krigshissere i Norge og som, i motsetning til LS/RU ikke setter
enheten med SV/SU foran arbeidet mot norsk støtte til den amerikanske
imperialismen.
Uttalelse fra Rød Ungdoms Landsstyre:

"Stopp Stopp Sviket!

De siste ukene har flere Rød Ungdom-lag blitt med på kampanjen "Stopp
Sviket" som retter seg mot partiet SV og at de sitter i ei regjering som
er med på okkupasjonen av Afghanistan. Den trykte plakaten er utstyrt med
Rød Ungdoms logo.

SV er definitivt ikke et antikrigsparti. Selv om partiet liker å smykke
seg med regjeringskrangling om hvor i det okkuperte landet norske
soldater skal være, står SV på feil side i Afghanistanspørsmålet. SV er
blitt et krigsparti og dette er viktig å kritisere.

Landsstyret i Rød Ungdom mener allikevel at denne kampanjen ikke er i
tråd med Rød Ungdoms linjer. Landsstyret ønsker med dette å presisere at
vi tar avstand fra denne kampanjen, og ber lokallagene om å ikke delta i
den.

De siste ukene har det også i henholdsvis Bergen og Oslo blitt smurt
griseblod på inngangspartiene til Hordaland SV og SV sentralt i
forbindelse med denne aksjonen, der plakatene bærer Rød Ungdoms logo.
Landsstyret reagerer sterkt på denne typen misbruk av Rød Ungdoms navn og
logo. Å bruke Rød Ungdoms navn til en aksjon som ikke er forankra i noe
som helst organ i Rød Ungdom er uakseptabelt.

Denne typen oppførsel skader Rød Ungdom, det fører til splittelse i
fredsbevegelsen og særlig i Oslo er dette åpenbart gjort for å sverte Rød
Ungdom - etter at ledelsen har gjort klare vedtak om at denne typen
aksjoner er uønsket, og uten at fylkesstyret, representantskapet eller
lokallag i Oslo en gang har behandlet saken. Landsstyret tar sterk
avstand fra disse aksjonene, og håper at vi vil unngå flere slike
episoder.

Med kameratslig hilsen

Rød Ungdoms landsstyre"


Siden når har det vært "misbruk av Rød Ungdoms navn og logo" å stå for en
konsekvent linje mot imperialisme? Siden når har det vært "uønska" og galt
å si hva vi står for faktisk og kritisere sosialimperialismen? Når var det Rød
Ungdom gikk inn for enhet med borgerskapet framfor den proletariske
internnasjonalismen?

tirsdag 17. juni 2008

Ekstraordinært årsmøte

Eiker og Drammen RU inviterer til ekstraordinært årsmøte 19. juni kl 16.00 på biblioteket i Drammen i 3. etg.

Vel møtt!

mandag 26. mai 2008

StoppSViket.org


Da er nettsiden http://www.stoppsviket.org/ oppe og går.


Vil du spre anti-SV-plakater? Ta kontakt på jontrygve@sosialisme.no eller eikerdrammenru@gmail.com.

tirsdag 20. mai 2008

Kungjøring fra sentralkomittee til Irans kommunistparti om fordømmelse av angrep mot sukkerrør arbeidere i provinsen Haftape!


Det iranske islamske regimetsstyrker angrep sukkerrør arbeidere i byen Shoush torsdag 15.mai2008. Dette angrep ble planlagt noen dager tidligere og i denne sammenhengen hadde det islamske regimet i Iran overført sin spsialstyrker fra andre byer i Khozestans fylke til byen Shoush. Arbeiderne begynte sine protester allerede fra 5.mai. Disse protestene rettet seg mot innstengelsen av fabrikken, arbeidernes masse ekskludering og uutbetalte lønninger i de siste tre måndene. Direktørene av denne fabrikken skulle ved å ikke betale arbeidernes lønninger og kutte vann til sukkerrørs gårdsbruk sette press på arbeiderne og skylde på dem om at de sukkerrørsgårdene er blitt tørre og produksjonsprosessen har stoppet. Dette er i en situasjon hvor kapitalistene og regjeringen overfører kapitalen fra ett sted til ett annet hvor det finnes mer profitt og de fortsetter sin kapital akkumulasjonen. De utsetter tusenvis av arbeidernes familier for en uklar og utrygg framtid ved å iverksette en brei og omfattende ekskludering. Sukkerrør arbeidere i Haftape har samlet seg seks dager på rad foran ordførerenskontor i byen Shoush og forlangte en behadling av deres krav. Regimets bevæpnede styrker har begynt å angrepe dem når arbeiderne ville starte et rolig tog fra ordførerenskontor til byens sentrum for å informere folk om deres protester og krav. Men regimets disiplinær og spesial styrker angrep arbeidernes rekker og slå dem og deres familier. De kommet så lang at de kjørte over arbeiderne som hadde ikke noe annet enn en knutet neve og en hals full av rop. I kjølvannet av dette angrepet ble mange arbeidere skadet. Irans kommunistparti støtter igjen sukkerrør arbeidernes rettferdige kamp i provinsen Haftape og fordømmer på det sterkeste angrepet fra regimets undertrykkete styrker mot arbeiderne. Kampen til sukkerrør arbeidere i Haftape er en barrikade av den iranske arbeider klassens omfattende kamp mot angrep fra kapitalistene og deres regim til arbeidernes levesett og de elementære rettighetene. Regimets angrep mot arbeiderne i sukkerrørsfabrikken har startet i en situasjon der regimet fryktet at de solidaritet og støttene til sukkerrør arbeidere i Haftape skulle spred seg til andre deler av arbeider klassen i Khozestans fylke og andre deler av Iran. Virkeligheten viser regimets svake punkt og det eneste vei til å tvinge kapitalistene og deres stat til tilbake trekking framfor arbeidernes krav, er arbeidernes klasse solidaritet i et omfattende nivå.

Sentralkomittee til Irans kommunistparti 15.mai 2008

mandag 19. mai 2008

Unge Høyre ønsker seg Jonas Gahr Støre
Påtroppende leder i Unge Høyre, Henrik Asheim, mener at Høyre må redde Arbeiderpartiets utenriksminister Jonas Gahr Støre dersom han ikke blir satt på sikker plass i APs nominsasjon.


Dette beviser for ørtende gang at Arbeiderpartiet ikke er et Arbeiderparti, men et borgerlig parti. Det som en gang var et parti for den norske arbeiderklassen velger i dag ministere som ønsker velkommen med åpne armer av kapitalistklassens interesseparti. Det er viktig å lære av andres feil, også APs. Riktignok har de gjort det bra for seg selv, men Eiker og Drammen Rød Ungdom lover å aldri å synke så dypt at vi bytter kampen for kommunismen mot fine titler.

torsdag 15. mai 2008

Stopp SViket
SV tar om dagen i et tak for USA-imperialismen. I den anledning har Eiker og Drammen RU (EDRU) startet en kampanje mot SV. En kamerat i Eiker og Drammen RU har laget en feiende flott plakat.


Hvis dere vil ha den eller bare se den kan dere sende meg en mail på jontrygve@sosialisme.no eller eikerdrammenru@gmail.com. Vi fikser så den blir trykt opp og sendt til dere. Heng den opp på plakatplasser og SV-kontorer rundt i hele landet. Den gjør seg spesielt godt sammen med graffitti. Stoppsviket.org vil etterhver komme seg opp og gå.

onsdag 14. mai 2008

60 år er for mye - palestinsk stat nå!


I dag er det 60 år siden staten Israel erklærte seg uavhengig. Det markerer starten på en 60 år lang okkupasjon av palestinernes land. Millioner av mennesker lever i dag i flykningeleire uten strøm eller vann. 60 års okkupasjon er mer enn nok - la palestinerne få sin stat og send Israels ledere til Haag!

tirsdag 13. mai 2008

Lesetips: Staten og Revolusjonen


Rett før oktoberrevolusjonen i 1917 skrev Lenin boka mange regner som hans hovedverk. Staten og Revolusjonen er en marxistisk fremstilling av temaet staten som borgerskapet verktøy i dag, og hvordan den skal være arbeiderklassens verktøy under overgangsfasen mot det statsløse kommunistiske samfunnet. Den polemiserer også mot anarkistene og forklarer lettfattelig og enkelt hvordan anarkister og kommunister skiller seg fra hverandre.Hvis du er veldig interessert i temaet kan du også ta med deg Friedrich Engels hovedverk Familien, Privateiendommens og Statens Opprinnelse.

søndag 27. april 2008

Åpent møte 1. mai!


1. mai er arbeidernes internasjonale kampdag, og Rød Ungdom er selvsagt aktive på denne dagen. Vi åpner med å dra på Rødts 1. mai-frokost på Lassebakken Grendehus klokken 9. Etter dette går vi i tog og hører på appeller i Drammen sentrum. Etter dette vil vi ha et åpent møte på Lassebakken Grendehus som er åpent for alle. Den vil handle om hvorfor vi feirer 1. mai, klassekamp og reform vs revolusjon. Innleder er Jan Erik Skretteberg fra Modum.

onsdag 23. april 2008

Lesetips: Nødvendig innsats


9. april 1940 ble Norge okkupert av tyske nazi-styrker. Hvis du er interessert i historie, er denne boken skrevet av Lars Borgersrud interessant å ha med seg. Den forteller grundig om hvordan den kommunistiske Osvald-gruppa saboterte for tyskerne. Boka forteller relativt mye om aksjoner gjort i Eikerbygdene, blant annet sprengningen av en toglinje utenfor Mjøndalen. Den er dermed interessant både nasjonal og lokalt.


Osvald-gruppa bidro mer enn noen andre til at samarbeid og passivitet endret seg til aktiv motstand under 2. verdenskrig. De omlag 200 sabotørene gjennomførte fram til sommeren 1944 minst 109 aksjoner og hadde 35 falne, en høyere tapsprosent enn noen annen norsk motstandsorganisasjon. Gruppas hemmelige historie går tilbake til 1936, og presenteres her fra den spede starten til aktiviteten ble innstilt. Har tidstabell, liste over falne, forkortelsesliste, navneregister og litteraturliste.


søndag 20. april 2008

40 tips for hvordan man blir en god antikommunist
Guide til antikommunisme av J. Slavyanski
Førti hjelpsomme tips for hvordan en blir en suksessfull antikommunist:
1. Insister hele tida på at marxismen er diskreditert, utdatert og fullstendig død og begravet. Fortsett så med å bygge en lukrativ karriere ved å fortsette med å ri denne kjepphesten resten av yrkeskarriera di.
2. Husk at ethvert unaturlig dødsfall under et «kommunistregime» ikke bare skyldes lederne i regimet, men også marxismen som ideologi. Ignorer fullstendig dødsfall som skyldes de samme årsakene i ikke-kommunistiske land.
3. Kommunisme eller marxisme er hva du helst vil at det skal være. Kjenn deg fri til å brennmerke alle land, bevegelser og regimer som «kommunistiske», samme hva som er de faktiske måla, den uttalte ideologien, diplomatiske forbindelser, økonomisk politikk eller eiendomsforhold.
4. Dersom det har vært en konflikt som har inkludert kommunister, så legg all skyld både for konflikten og for alle dødsfalla på kommunistene. Vær likevel forsiktig med å knytte dette opp til andre verdenskrig. Fascistiske bevegelser som kjempa mot Sovjet eller kommunistpartisaner er aksepterte, men ikke lovpris nazi-Tyskland åpent. Ha det i mente til private samtaler i stedet.
5. Du avgjør hva marxisme «egentlig betyr» og hvem som var de rettmessige representantene for kommunismen. Dikt gjerne opp at Trotskij blei fratatt makt av Stalin, trass i at du forakter han også.
6. Snakk konstant om George Orwell. Sitér fra Animal Farm eller 1984. Ikke bry deg om det faktum at han faktisk aldri satte sin fot i Sovjetunionen og at begge bøkene er romaner.
7. Sitér påstandene om massedødsfall uten å ta hensyn til demografiske undersøkelser og samsvaret med disse. Var det tre millioner som døde av sult? Sju millioner? Ti? Hundre? Du trenger ikke bekymre deg for at noen skal etterprøve undersøkelsene dine, noe som er bra, siden det da ikke blir avslørt at du ikke har foretatt noen.
8. Enhver som blei arrestert under et kommunistregime var sannsynligvis uskyldig. Kommunister arresterte bare harmløse diktere og politiske profeter som hadde et nydelig budskap de ville dele med verden.
9. Alt Stalin gjorde eller ikke gjorde hadde et ondskapsfullt, hemmelig motiv. Absolutt alt.
10. Med samme ånd som i punkt ni, husk at Stalin var etallmektig vesen, kanskje rett og slett en inkarnasjon av hinduguden Vishnu, som hadde total og full kontroll over alt som foregikk i Sovjetunionen mellom 1924 og 1953. Alt som skjedde i denne perioden var Stalins vilje. Stalin hadde kjennskap til hver eneste detalj i hver eneste kriminalsak i denne perioden og ut fra sin grenseløse ondskap fikk han skutt tonnevis med uskyldige folk uten grunn. Ved å være allmektig var han heller ikke avhengig av informasjon som blei sendt til han fra titusenvis av undersåtter.
11.Angrip konstant «kommunist»regimer for handlinger som foregår i kapitalistiske regimer helt opp til dagen i dag.
12. Hevd at marxismen er utopisk siden den beskriver et potensielt framtidig samfunn. Hevd til slutt at marxismen har feila siden den ikke har gitt noen detaljert beskrivelse av hvordan et kommunistisk samfunn vil se ut. Bry deg absolutt ikke om den store motsigelsen i dette.
13. Omtal marxismen som en slags religiøs trusretning, messianistisk eller et eller annet åndelig bullshit du kan komme opp med. Når folk påpeker at du kan dra paralleller mellom i prinsippet hver politisk ideologi og andre religioner, så ignorerer du dem.
14. Husk det antikommunistiske totrinnsangrepet: angrip det poststalinistiske systemet på et økonomisk grunnlag og hevd at det rett og slett ikke fungerte. Siden en opplyst diskusjonspartner mest sannsynlig vil hevde at en faktisk sosialistisk økonomi fungerte gjennom Stalin-epoken (og det svært så godt), angrip den epoken på et humanitært grunnlag.
15. To ord – mennesklig natur. Hva er den mennesklige natur? For din hensikt er den mennesklige naturen ei rask forklaring på hvorfor politiske ideer og systemer du ikke liker, er feil.
16. Bolsjevistiske revolusjoner blei gjennomført med vold og blodsutgytelser. Borgerlige revolusjoner blei alle gjennomført med demokratiske folkeavstemninger og det foregikk ikke bruk av vold i det hele tatt.
17. Bruk konstant ordene «frihet» og «demokrati». Ikke godta noen som helst diskusjon om definisjon av disse ordene.
18. Kommunister kan være for eller mot hva som helst som er populært i ditt definerte område. Dersom du snakker til ei høyrevridd forsamling, så er kommunister for degenerering og homoseksualitet. Dersom du snakker til ei mer mainstream-forsamling, så var kommunistene homofobe. I det store og det hele er kommunister for degenerering av moralen og puritanisme samtidig. Igjen, ikke bry deg om motsetninga mellom to disse forholda.
19. Kritiser Stalin konstant for Molotov-Ribbentrop-avtalen, mens du fullstendig ignorerer den store støtta og det massive samarbeidet til den amerikanske finanseliten lenge før krigen – og også etter i noen tilfeller. Som vanlig, ikke la diskusjonspartneren din undersøke innholdet i ikkeangrepspakten.
20. Lovpris den nyvunne «friheten» i Øst-Europa. Ignorér den massive avfolkninga gjennom migrasjon, fallende fødselsrater, store alkohol- og narkotikaproblemer, politisk ustabilitet, borgerkriger, etnisk rensing, trafficking og barneprostitusjon, organisert kriminalitet, høye sjølmordsrater, arbeidsledighet, sjukdommer, og så videre. Hvem bryr seg vel om det når en har ytringsfrihet?!?
21. Prat uavbrutt om kulturen av frykt i «kommunistiske» land, om «bankinga på døra» midt på natta. Ignorér at døra di blir sparka inn midt på natta, hagla som blir stikki i ryggen din, og «få ræva di ut av senga!»-ropet fordi du er mistenkt for å selge dop, slik de går fram i den amerikanske «krigen mot narkotika».
22. Angrip kommunister for å undertrykke religion. Angrip islamske fundamentalister for ikke å være sekulære. Hvilken motsetning?!?
23. Ikke bry deg om ironien i at USA i øyeblikket utkjemper en ekstremt kostnads- og ressurskrevende krig de er i ferd med å tape mot en fiende som er betalt, støtta og til og med forært sin første seier i Afghanistan.
24. Hva skal du svare når du blir konfrontert med de vedvarende og ofte eskalerende problema i verden i dag når du blir spurt om ditt forslag til løsning? FRIHET!!! (Gjenta det til diskusjonspartneren din går sin vei)
25. En kan ikke stole på noenting som er sagt av «kommunister. Unntaket er hvis det fungerer til støtte for ditt syn, som for eksempel Khrusjtsjovs «hemmelige tale» i 1956 eller noe som Trotskij skreiv.
26. Ledende kommunister var «paranoide» som brukte så mye tid og krefter på sikkerhet mot kontrarevolusjon. Ignorér de store mengdene beviser (inkludert gjenoppblomstringa av kapitalisme i Østblokka) på at denne trusselen faktisk var reell.
27. Kommunistiske regimer var aldri populære. For å bevise dette, kan du hevde at folk blei hjernevaska. Ikke bruk noe tid eller krefter på å ta i betraktning de budsjettmessige eller logistiske konsekvensene av gjennomføringa av dette.
28. Kommunistisk propaganda er unyansert og primitiv. Dersom noen nevner antikommunistisk propaganda, slik som filmen «Red dawn» eller enda verre, de John Edgar Hoover-støtta tegneseriene kjent som «The Godless Communist», løp av gårde.
29. Lovpris sekularisme i «frihetens» og «pluralismens» navn til du står ansikt til ansikt med en kommunist. Spill så ut religion-kortet.
30. Utrenskinger og andre dårlige ting som har skjedd under ikkekommunistiske regimer skyldes individuelle feil hos «dårlige mennesker». Alt dårlig som har skjedd under «kommunistiske» regimer, grunnes ideologien og systemet. Og Stalin.
31. Å være antikommunist betyr å ikke ha noen ideologisk overbygning sjøl. Preik om populistisk pseudo-sosialisme 90 % av tida, og sammenlign så det kapitalistiske systemet med «Stalins Russland» (Hvis du aldri har studert dette systemet, bare les «1984» og «Animal Farm». Diss kapitalismen 99 % av tida, men stopp dersom noen nevner kommunismen som et alternativ. Er du høyreekstrem fascist? Diss den konstante kulturelle degenereringa som foregår under kapitalismen, mens du forblir fanatisk motstander av marxismen og uten noen logisk grunn behold affiniteten din for historisk nasjonalisme.
32. Dersom du er anarkist, pek på marxismens «fiasko» mens du ignorerer det fakutm at din egen ideologi har en fiaskorate på 100 % gjennom hele sin historie. Skyld på kommunistene eller sterkere militærmakter for dette samtidis som du ignorerer det at det mest fantastiske samfunnet er verdiløst dersom det ikke forsvarer seg mot reaksjonen.
33. Er du nynazist? Kommunisme er jødisk sionisme! Opplest og vedtatt.
34. Er du ny-hippie? Tibet!
35. Fordøm konsekvent folkemordet som visstnok fant sted under Mao. Bry deg ikke om at USA under Nixon gjenoppretta sine bånd til Kina og den viktige rolla det kapitalistiske Kina har spilt i moderne amerikansk økonomi. Når udu vil prate pent om Kina, så er det et kapitialistisk land. Når du trenger å kritisere det, så er det fortsatt «kommunistisk».
36. Hevd at marxismen ikke er empirisk. Det er heller ikke nyliberalisme, «demokrati» eller «frihet», men ikke bry deg om det.
37. Uavhengig av hvilket land det gjelder, hvor det ligger, hvilken historisk epoke vi snakker om eller hvilke historiske erfaringer det har og alle andre faktorer som kan spille en rolle, insistér på at kommunister ønsker å gjenskape en moderne kopi av Stalins Russland og alt det du mener dette vil føre med seg. Ikke ta notis av den innebygde idiotien i dette, slik som at landet kanskje er industrialisert alt eller har et historisk problem på grunn av framskreden tilbakeliggenhet i forhold til andre deler av verden.
38. Lær å bruke det magiske ordet «totalitarisme» og semantiske avledninger av dette. Dette ordet tillater deg å lage en sammenheng mellom to ideologiske motsetninger, kommunisme og fascisme.
39. Ignorer faktumet at sosialistiske stater erfarte større økonomiske problemer jo flere markedsøkonomiske reformer de gjennomførte.
40. Dersom du blir utfordra på tallmateriale eller historisk kontekst, ta i bruk merkelapper som «hensynsløs tyrann», «ondskapsfull morder» og liknende. Husk, folk som Stalin var massemordere på grunn av at de drepte mange mennesker, og vi veit jo at de drepte alle disse menneskene fordi de var massemordere. Det følger jo også logisk av hverandre!

mandag 14. april 2008

Gi dom deng


Nazistene i Vigrid rapporterer at de har døpt tre personer i Lier. Det er snakk om en voldelig organisasjon, hvor medlemmene blant annet har tent på hjemmene til flyktninger, drapstruet og og angrepet personer de ikke liker fysisk.


Nazismen er en ideologi som bygger på folkemord, krig og okkupasjon. Kommunister har alltid stått i fronten for kampen mot nazisme, både før, under og etter andre verdenskrig. Det er ingen grunn til å slutte med dette nå. Vi oppfordrer alle til å bli medlemmer i SOS-Rasisme og vise svina at de ikke er velkommen.


Vet du noe om dette? Da kan du tipse SOS-Rasisme her: http://www.sos-rasisme.no/Sentralt/29

Maoistene har vunnet i Nepal


Etter en 12 år lang folkekrig har Maoistene nå vunnet valget i Nepal. Foreløpig opptalte stemmetall viser at våre kamerater i øst har vunnet over 50% av enkeltmannskretsene som nå er ferdig talte. Spørs om det ikke er på tide å omdøpe en gammel sang til "Nepal E Fri"?


For mer informasjon, se http://www.helselagtilnepal.no/

onsdag 2. april 2008

Aprilsnarr!


For dere som ikke forstod det var gårsdagens post en aprilsnarr.

tirsdag 1. april 2008

Ny kurs for Rød Ungdom!

For å bli sterkere i kampen mot høyresida, går Rød Ungdom nå i allianse med AP, SV og SP. Vi sier ja til gasskraft, ja til EØS, ja til NATO, nei til AFP, ja til okkupasjon av Afghanistan. Til gjengjeld står vi sterkere i kampen mot høyrepolitikk som krig og miljøødeleggelse...

torsdag 27. mars 2008

Kvinnekamp er klassekamp8. mars ble kvinnenes dag feiret, også i Drammen. Her er noen bilder fra toget, som gikk fra Globusgården til Folkets Hus.søndag 16. mars 2008

Klasseskiller i Drammen


I dagens utgave av Drammens Tidene er det en kort artikkel om Konnerud, som omtales som en "hvit, vellykket ghetto", mens Fjell/Danvik trekker ned gjennomsnittet i Drammens levekår.


Fjell er et område hvor det bor mye innvandrere. Disse tilhører som regel den norske arbeiderklassen, og er de som jobber for å skape verdier, verdier de tydeligvis ikke får se mye til selv. Det er disse som har interesser av å drive klassekamp, både i Drammen og i resten av Norge.


For å forstå klasseforskjellene, er det viktig å forstå den politiske økonomien:


De to hovedklassene som eksisterer er arbeiderklassen/proletariatet og borgerskapet. Arbeiderklassen er de som arbeider og ikke eier annet enn sin egen arbeidskraft og det de har kunne kjøpe ved å selge denne. Borgerskapet er de som kjøper arbeidskraften til arbeiderklassen, og blir på den måten rikere på andres arbeid. For å gjøre dette mer forståelig ser vi på et eksempel:


I en trilleborfabrikk jobber det seks mann. Disse er arbeiderklassen. Fabrikken har en eier, det er borgerskapet. Etter at eieren har brukt kroner 3000 på å kjøpe inn maskiner, gummi, metall etc, kommer arbeiderne inn i bildet. Ved å bruke maskinene og omforme metallet og gummien lager de trilleborer. I løpet av en arbeidsdag lager de trilleborer til en verdi av 20 000 kroner. Det betyr at de ved deres eget arbeid tilfører metallet og gummien en verdi av 17 000 kroner. Men lønnen de får er bare 1000 kroner hver per dag. Dette betyr at kapitalisten hver dag bruker 9000 kroner på innkjøp og lønn, men tjener inn 20 000 ved å selge trilleborer. Arbeiderne derimot, tjener kun 1000 kroner hver daglig, til tross for at det er de som skaper verdier ved sin egen arbeidskraft. Det er dette Marx og Engels kalte utbytting, og utbytting er det som skaper den grunnleggende urettferdigheten i kapitalismen. Og det var derfor vi sier som Mao Zedong at "det er rett å gjøre opprør".


Vil du vite mer? Vil du bli medlem? Ta kontakt med oss på eikerdrammenru@gmail.com

onsdag 12. mars 2008

Norge trenger bønder!


I Buskerud blir det færre og færre sauebønder. Mange velger å slutte med denne virksomheten, og heller satse på en annen jobb. Dette er ikke særlig rart, med tanke på at mange bønder får 70 kroner i timelønn, hvis vi ser inntektene i sammenheng med alle arbeidstimene.


I stedet får vi importert sauekjøtt fra New Zealand, til tross for at mulighetene er der for at Norge skal kunne være selvforsynt med dette produktet. Dette er både dårlig miljøpolitikk, og det er dårlig for Norge.


Under kapitalismen kan dette begrenses med subsidier, men problemet kan i dag kun løses fullt og helt av en sosialistisk arbeiderrevolusjon. En norsk sosialistisk planøkonomi vil være avhengig av produksjon fra den norske landsbygda, ikke den i New Zealand.


Bildet er av den franske aktivisten José Bové. Han er blant annet kjent for å ha ledet en aksjon der franske bønder demonterte en MacDonalds-restaurant i løpet av en natt!

Det er rett å gjøre opprør!

I en tid hvor profilerte kjendiser kler seg nakne for manneblader og kaller seg frigjorte, er det klart at vi trenger en radikal forandring av forholdet mellom kjønnene. Vi blir ofte fortalt at Norge er et land uten kjønnsdiskriminering, men Norge har faktisk ett av vestens mest kjønnsdelte arbeidsmarked, og kvinner fungerer fortsatt i stor grad som gratis arbeidskraft ved å gjøre det meste husarbeidet. I 2002 var forskjellen mellom kvinner og menns gjennomsnittslønn 88.300 kroner årlig. Vi trenger en revolusjonær feminisme som ikke tolererer et samfunn hvor kvinner blir undertrykt og sett på som sexobjekter. For Rød Ungdom er det viktig å se på feminismen i et marxistisk perspektiv. Kvinnediskriminering er i likhet med andre typer diskriminering og rasisme destruktivt for arbeiderklassen, da det hindrer arbeiderklassen i å forene seg og kjempe om felles saker. Diskriminering og rasisme hindrer arbeiderklassen i å se hvem den virkelige fienden er: kapitalismen. Selv om vi kan vinne små seire mot onder som diskriminering og rasisme under kapitalismen, mener Rød Ungdom at kun en total omveltning av samfunnstrukturen gjennom en arbeiderrevolusjon kan få en slutt på denne typen undertrykking. Under kapitalismen, hvor egoismen er drivkraft, vil positive endringer i kjønnsrollene være vanskeligere enn under sosialismen hvor kameratskap og solidaritet står sterkere. Vi mener derfor at feminisme må settes i et større perspektiv, og bør være en kampsak for hele arbeiderklassen. Rød Ungdom ønsker et samfunn hvor kjønn og legning ikke spiller noen rolle for hvilke muligheter man har i livet, vi ønsker en utvidelse av den individuelle friheten.En av de største utfordringene dagens kvinnekamp står overfor, er kampen mot prostitusjon. Prostitusjon er ikke arbeid, det er vold mot kvinner. Mange av de prostituerte er kidnappede afrikanske kvinner, som blir utnyttet av kyniske bakmenn. Dette er en katastrofe for de det gjelder, men det får også konsekvenser for andre kvinner. I Drammen har afrikanske kvinner sagt at de ofte føler seg trakassert av norske menn som tror de er prostituerte, og tilbyr de penger for diverse seksuelle tjenester. Dette viser at hverken kvinnekampen eller kampen mot rasisme er død, tvert imot. Kampen fortsetter, og Rød Ungdom vil ha flere med! Vi vil ha med deg.

fredag 7. mars 2008

Lesetips: Nepal i dag - Folkekrig for demokrati og jordreform


I Nepal i dag pågår det en folkekrig som du kan lese litt om lenger nede på denne siden. Johan Petter Andresen derimot, har skrevet en hel bok om emnet. Her kan du blant annet lese om maoistenes jordreformer, kvinners kår i Nepal og hvorfor revolusjonen nå har kommet i Nepal. Anbefales!
Du kan kjøpe boken her: http://www.helselagtilnepal.no/

tirsdag 4. mars 2008

Marker 8. mars!


Snart er det 8. mars, kvinnenes kampdag. Og det blir selvfølgelig tog i Drammen, og vi ønsker at alle skal komme. Eiker og Drammen Rød Ungdom skal selvfølgelig være der, så hvis du har lyst til å spørre oss om RU, kvinnekamp, kommunisme eller hva som helst annet så bare se etter oss.


Dato:
Lørdag 8. mars

Tid:
14:00
Sted:
Torgeir Vraas Plass / Folkets Hus


Kvinner holder halve himmelen oppe!

mandag 3. mars 2008

Amerikansk innvandring, fortalt av katt

Her er en søt liten video om innvanding i Amerika, fortalt av en katt kalt Pinky. Sjekk ut resten av videoene her. En bra kattefilm om vietnamkrigen her. Og globalisering her.

mandag 25. februar 2008

Månedens helter!

Norwatch, som er en underorganisasjon av Framtida i Våre Hender, holder lupen over norske selskaper som ødelegger miljøet, undertrykker arbeidere i tredje verden eller på annet vis er uetiske. De er kun to ansatte, men gjør en imponerende arbeidsmengde, og kan nå smykke seg med å bli Eiker og Drammen Rød Ungdoms Månedens helter! Gratulerer! Besøk Norwatch her!

Vanskelige Tegninger

Trykk på for større tegning. Tegningen laget av oss sjøl.

torsdag 21. februar 2008

Rød Ungdom har fått ny logo!Landsstyret i vår kjære organisasjon har vedtatt en ny logo. I avstemninga til høyre kan du si hva du mener om den.

Kom på vårkonferanser i Drammen!


Våre venner i Ungdom mot EU har tydeligvis god smak når det gjelder byer. I år legger de nemlig vårkonferansen sin til Drammen, og vi oppfordrer alle EU-motstandere (altså alle skikkelige folk) til å melde seg på. EU kampen er enda ikke død!


tirsdag 19. februar 2008

Lesetips: Det Kommunistiske Manifest


Her forteller Marx og Engels om den politikken som all verdens kommunister seinere har tilslutta seg. For virkelig å forstå hva kommunismen handler om bør du ha kikka på manifestet. Anbefales!


Skal vanlige folk betale for klimaskader?


Det er ingen oppegående mennesker som tviler på at klimaendringene på jorden skjer, og at de er mer eller mindre menneskeskapt. Nå vil politikerne i Drammen at vi som ikke har gjort noe annet enn å gjøre den nødvendigheten å kjøpe bil som det for mange er. Det er nemlig snakk om en ekstra "klimaavgift" på bil. De de ikke forteller folk er at det ikke er bilkjøring, plastikkposer eller varmtvanssdusj som har skylden for den globale oppvarmingen og at polene smelter. Det som har skylden er det økonomiske systemet vi lever under, kapitalismen. Dette er et system som kun baserer seg på at eiere av store og små firmaer skal ha profitten sin. Så lenge dette skjer, er det ingenting dette systemet vil gjøre for at afrikanere skal få mat, studenter få bolig eller ungdom et nyttig opplæringstilbud. Eller at jorden skal være beboelig for mennesker. Fabrikken Hellefoss er et eksempel. Hvert eneste år blir disse andmeldt for miljøkriminalitet. Hvorfor skjer det ikke noe? Fordi eierne er mest opptatt av å tjene penger.


Eiker og Drammen Rød Ungdom er ikke mest opptatt av at eierne skal tjene mest mulig penger. Vi er ute etter et rettferdig system, der arbeiderne selv, vanlige folk, eier eiendommene. Det er disse som merker konsekvensene av dagens system, og det er dermed også de som vil jobbe for å gjøre noe med det. Det er rett å gjøre opprør!

torsdag 14. februar 2008

Noen sitater om Eiker og Drammen Rød Ungdom

Mange mener mangt og mye om oss i Eiker og Drammen Rød Ungdom. Her er noen av de mest kjente sitatene om oss gjennom tidene:

onsdag 13. februar 2008

Tekster fra kommunistene i Nepal


Vi har allerede skrevet en kortere artikkel om Nepal. For å se noen artikler skrevet av noen av de ledende kommunistene der kan denne lenken anbefales:


mandag 11. februar 2008

Støtt folkets kamp i Nepal!


Nylig kritiserte kong Gyanendra (avbildet ovenfor) den nepalske nasjonalforsamlingas avgjørelse om å avskaffe monarkiet. Ikke rart, ettersom hans dager som konge forhåpentligvis snart vil være talte. Som konge representerer Gyanendra den føydale herskerklassen som har undertrykt folket i Nepal i århunder. Kravet om å avskaffe monarkiet er et krav som maoistene, leda av Prachanda (avbildet nedenfor), har kjempa for i over et tiår med nydemokratisk revolusjon. I dag kan vi se fruktene av dette arbeidet. Folkekrigen, som uheldigvis krevde mange menneskeliv (de aller fleste på kongens og føydalismen regning), er i dag over og Nepal står overfor et daggry for gjenoppbygning og utvikling.


Uheldigvis er det en viss sjanse for at dette ikke er det siste vi hører fra Gyanendra, som tidligere ikke har nølt med innskrenke demokratiet når hans makt er trua. Hvis dette skjer igjen, er det godt å vite at det finnes et parti som tar folket på alvor, leder det inn i kamp og kjemper med et mål; kort sagt, et parti som våger å kjempe og våger å vinne. Dette partiet er Nepals Kommunistiske Parti (maoistisk), som vi gratulerer med mange seiere mot Gyanendra og føydalismen på folkets side.

lørdag 9. februar 2008

AFP - det gjelder deg!

Er du ung idag, kan du være ganske sikker på at Avtalefesta Pensjon (AFP) er noe du kommer til å angre på at du ikke gjorde noe med da du var ung og detta blei vedtatt fjerna. Ikke begå den feilen, gå på manifest.no og bestill AFP på en-to-tre for 99 kr. Eller bestill på bibliotek, som ekte kommunister gjør og ikke minst besøk forsvarafp.no. Gamlingene som idag ødelegger din og min pensjon berøres ikke av raseringa av AFP. Derimot rammer dette arbeidere i harde, lavt lønna yrker og vil føre til at vi som er unge i dag vil få ca. 20% mindre pensjon når vi blir eldre. AFP er en rett arbeiderbevegelsen har tilkjempa seg gjennom klassekamp, og vi kan sitte stille mens tidligere statsråder går av med feite pensjoner tidlig i 50-åra samtidig som folk som sliter seg ut på f. eks. fabrikker og sjukehus mister sjansen til å pensjonere seg tidlig - når kroppen blir utslitt - dersom pampene i Arbeiderpartiet og de andre regjeringspartiene får det som de vil. Meld deg inn i Rød Ungdom for å føre kampen for vår framtid!

Det er rett å gjøre opprør! Eller er det rett å lage holdningskampanje?

Eldre feminister i Drammen har nå gått sammen for å lage det Drammens Tidene kaller en feministgerilja. Dette er kvinner som kan kontaktes dersom kvinner i Drammen opplever tilbud om seksuelle aktiviteter mot betaling. Disse skal "gi moralsk støtte, registrere hendelser, katalogisere og ta imot konkrete navn", som den ene av disse, Gunhild Ramm Reistad, sier det til Drammens Tidene. Dette er selvsagt noe vi i Eiker og Drammen Rød Ungdom gir vår fulle støtte til.

Men Sara Moss, SU lederen i Drammen, mener holdningskampanjer er veien å gå når hun snakker om holdningskampanjer. Dette er enda et av mange eksempler på at SU ikke er i nærheten av å være den radikale organisasjonen de påstår å være. Ungdommen blir tradisjonelt sett på som de mest radikale og opprørske, men her må altså lederen for en av Drammens "revolusjonære" ungdomsorganisasjoner gi tapt for en 69 år gammel borgerlig venstrepolitiker. Onsdagens leder i Drammens Tidene anbefales å lese. Klikk på den nederste linken.

Det budskapet Eiker og Drammen RU ønsker å spre er dette: Det er rett å gjøre opprør mot reaksjonære! I dette tilfellet politikere som tror at alt kan løses med holdningskampanjer.

http://dt.no/article/20080206/LEDER/573793258

lørdag 2. februar 2008

Åpent møte! Drammen

Vi inviterer på kort dokumentarfilm, hygge og politikk. Har du noen gang lurt på hvorfor Norge svømmer i penger, men ikke har råd til skole eller eldre? Har du tenkt på hvorfor noen er fattige og noen er rike? Eller har du sluttet og lure og er klar for å gjøre noe med det, bør du møte opp på torsdag (9.feb 08) kl 16 på jernbanestasjonen i Drammen. Lurer du på noe, send epost til eikerdrammenru@gmail.com eller ring 915 38 523.

Kapitalisme? Nei takk!

Ofte hører vi at Vesten har kapitalisme og f.eks Kina har sosialisme. Noen sier tilogmed at kapitalisme og velstand hører sammen. Dette skal nå motbevises effektivt.

La oss først definere kapitalisme. Så og si hele verden er kapitalistisk, kjennetegnet ved kapitalisters økonomiske klassediktatur gjennom privat eiendom over jordas ressurser, eiendom av produksjonsmidler, leie av arbeidskraft og kontroll over produksjon. Vi tar utgangspunkt i kapitalistens perspektiv fordi kapitalismen er kapitalistens samfunn. Kapitalister kan ofte finne på å si: "Jeg vil ha høy avkastning på investering!" Med dette utgangspunktet er det naturlig å definere land med høy grad av kapitalisme som land med høy avkastningen pr krone. Da finner vi ta Kina er superkapitalistisk, mens Vesten er mindre kapitalistisk.

Her stiller Vesten langt "dårligere" enn tredje verden, i kapitalistens øyne. Vi krever langt høyere lønn, kortere arbeidsdag, betalte ferier osv. Her har arbeidere gjennom klassekampen karret til seg litt kake. Vestens arbeiderklasse har derfor mindre grad av kapitalisme, men høyere velstand (se tegning).Det er ganske tydelig at den "velfungerende" kapitalismen kun er velfungerende for noen få, som vi kan se tydeligst i de mest kapitalistiske landa, hvor fattigdom, krig, sjukdom, arbeidsløshet, klassedeling og kvinneundertrykking av noen av kapitalismens kroniske bivirkninger.

Vi krever at rikdommene skal fordeles solidarisk og ikke sløses på noen få. Vi vil kvitte oss med den kapitalistiske tredje verden-modellen foreslått av verdens kapitalister, WTO og Verdensbanken og erstatte den med politisk og økonomisk demokrati; kommunisme!

Mer om kapitalistisk krise i kortfilmen Story of stuff, og mer om sosialisme på åpent møte veldig snart! Mer info følger!s

mandag 28. januar 2008

Et spill for galleriet


I disse tider foregår primærvalgene foran høstens presidentvalg i USA. Til tross for fagre løfter om forandring, gull og grønne skoger fra både Demokrater og Republikanere, er det ikke vanskelig å gjennomskue retorikken til Obama, Clinton, McCain og Huckabee (og mange andre) for hva den er: et spill for galleriet. USA er verdens største imperialistmakt, er kapitalistisk og undertrykker verdens folk og egen arbeiderklasse. Dette vil fortsatt være realiteten enten Barack eller Rudy blir president, og trenger en gunnleggende forandring - en revolusjon - for å forandres. Det er bare folket og arbeiderne som frigjøre seg selv og skape et friere, bedre samfunn!

mandag 21. januar 2008

Kommunister som svinger


Mange musikksjangre har band og artister med en utpreget venstresideprofil. Punken, Rocken og vårt eget Gatas Parlament spiller tøff revolusjonær musikk. Nå har kommunistene erobret enda en dansebandsjanger: Svensle Lazze Ohlyz har er nemlig nord-Europas første marxist-leninistiske danseband-duo. Lytt og nyt

Lazzeohlyz

søndag 20. januar 2008

Pirater vs Mafia


Grønne pirater lager nå en kampanje som svar på en reklame anti-kopimafiaen lagde for lengesida. Sjekk den ut, den er på engelsk men for dem som kan sånn er det ganske vettugt - et alternativ til dagens fiendtlige holdninger til artister og brukere. Vi håper de røde og grønne og gule og svarte og blå piratene kan pirate sammen og finne på en ny og bedre økonomisk modell som passer artister og vanlige folk bedre enn opphavsrettsmafiaen.

torsdag 17. januar 2008

De sier det er trygt i Afghanistan


Afghanistan er et av verdens fattigste land. For folk som er født og oppvokst i Norge er det umulig å forstå hvordan situasjonen der er. Dette ser vi tydeligst på politikerne i vesten, også i Norge. De har brukt mer penger på å sende bombefly for å ødelegge landet enn det ville kostet å gi sykehus til hele befolkningen. Imperialismen, med USA som ledende stat, fører krig for å skaffe seg herredømme regionen Afghanistan tilhører. Ifølge Utenriksdepartementet bør ikke nordmenn reise dit. Det er ikke trygt. Vi har nettopp fått dette bekreftet, da Dagbladet journalist Carsten Thomassen ble drept på oppdrag der.

Men hva gjør den norske regjeringen med de som flykter derfra? De sender dem hjem igjen. For ikke å sendes tilbake for kanskje å dø har afghanere i Norge sultestreiket og gått en lang marsj fra Trondheim til Oslo. Men de blir fortsatt sendt ut, for våre politikere og ministere har bestemt seg for at det er det. Men vårt eget Utenriksdepartement sier altså at nordmenn ikke bør dra dit. Gjelder andre regler for afghanere enn for nordmenn? Politikerne mener tydeligvis det, men de prøver å ikke snakke så mye om det. Men det tør vi.

fredag 4. januar 2008

La pisken ligge, Hill-Marta og Siv!


Stortinget skal 10. januar behandle et forslag om å endre Grunnloven slik at Stortinget lettere kan melde Norge inn i EU. Dette er en udemokratisk tilsnikelse, som bryter med de etablerte spillereglene i EU-saken.

Ingen endring av spillereglene
Stortinget har tidligere stemt ned et lignende forslag om å svekke mindretallsvernet i grunnloven. Nå er det Høyre-representantene Inge Lønning og Julie Christensen som vil endre Grunnlovens paragraf 93, slik at Stortinget med 2/3-flertall, etter en rådgivende folkeavstemning, kan melde Norge inn i EU. I dag kreves det et større 3/4-flertall i Stortinget for å avgi suverenitet. Forslaget betyr altså at det blir enklere for Stortinget å melde Norge inn i EU. Dette bryter med spillereglene i EU-saken, som har ligget fast helt siden den første medlemskapsdebatten i 1962. Det nye som har skjedd, er at Arbeiderpartiets og Fremskrittspartiets representanter i Kontroll- og konstitusjonskomiteen har snudd, og sluttet seg til Høyre.

Demokrati – ikke partipisk
Nei-partiene Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV har varslet at de vil stemme imot forslaget. Vi oppfatter at også Venstre vil gjøre det samme. Motstanden er dessuten i både Ap og Frp. Før valget i 2005 lovte 41 av de to partienes representanter velgerne sine at de ville stemme nei til denne grunnlovsendringen. Gjør de det vil forslaget bil avvist med god margin.

Vårt krav til Ap og Frps parlamentariske ledere, Hill-Marta Solberg og Siv Jensen, er klart: La partipisken ligge! Stortingsrepresentantene må få stemme ut fra sin overbevisning og den garantien de har gitt velgerne.

Valgløftene må holdes
Det vil være fullstendig uakseptabelt hvis toppledelsen i Ap og Frp tvinger representantene til å stemme på tvers av sin egen mening og på tvers av ønsket til velgerne sine. De 41 representantene som lovte velgerne at de ville stemme nei, og som nå må få stå fritt til å holde valgløftet sitt, er:

Ap-representanter:
Inger Løite (Aust-Agder)
Sigrun Eng (Buskerud)
Lise Christophersen (Buskerud)
Eva M. Nilsen (Finnmark)
Anette Trettebergstuen (Hedmark)
Eirin Faldet (Hedmark)
Torny Pedersen (Nordland)
Anna-Kristin Ljunggren (Nordland)
Gerd Janne Kristoffersen (Nord-Trøndelag)
Arild Grande (Nord-Trøndelag)
Torstein Rudihagen (Oppland)
Berit Brørby (Oppland)
Tore Hagebakken (Oppland)
Espen Johnsen (Oppland)
Marit Nybakk (Oslo)
Marianne Marthinsen (Oslo)
Truls Wickholm (Oslo)
Tore Nordtun (Rogaland)
Eirin Sund (Rogaland)
Torfinn Opheim (Rogaland)
Reidar Sandal (Sogn og Fjordane)
Ingrid Heggø (Sogn og Fjordane)
Gunn Karin Gjul (Sør-Trøndelag)
Jorodd Asphjell (Sør-Trøndelag)
Eva Kristin Hansen (Sør-Trøndelag)
Sigvald Oppebøen-Hansen (Telemark)
Bendiks H. Arnesen (Troms)
Tove Karoline Knudsen (Troms)
Rolf Terje Klungeland (Vest-Agder)
Sonja Mandt Bartholdsen (Vestfold)
Signe Øye (Østfold)

Frp-representanter:
Morten Høglund (Akershus)
Hans Frode Asmyhr (Akershus)
Robert Eriksson (Nord-Trøndelag)
Øyvind Vaksdal (Rogaland)
Åge Starheim (Sogn og Fjordane)
Per Sandberg (Sør-Trøndelag)
Tord Lien (Sør-Trøndelag)
Per-Willy Amundsen (Troms)
Ulf Lerstein (Østfold)
Jon Jæger Gåsvatn (Østfold)

Gi politikerne beskjed - møt opp til fakkelmarkering med appeller utenfor Stortinget (Eidsvolds plass) tirsdag 8.januar kl. 18!

www.neitileu.no

onsdag 2. januar 2008

Demokratiets suggeI følge Aftenposten har justisdepartementet i USA innledet etterforskning av CIA etter at det har blitt avdekket at de skal ha ødelagt flere hundre timer med videoopptak med avhør av mistenkte Al-Qaida-medlemmer.

Det er på høy tid! Alt for lenge har Amerikanske myndigheter skippet mistenkte terrorister (hvorav flere uskyldige) til fengsler eller egne baser i andre land hvor bruken av tortur er utbredt, og alt i demokratiets og frihetens navn. Denne siste avsløringen er bare toppen av et isfjell som vokser seg stadig større.

Vi i RU er for at menneskrettigheter skal respekteres (kanskje spesielt av et land som kaller seg demokratiforkjemper) og at alt vold avler er mer vold.

Mer om USAs torturbruk og Guantánamo-basen kan du lese på Amnesty Internationals nettsider.