lørdag 9. februar 2008

Det er rett å gjøre opprør! Eller er det rett å lage holdningskampanje?

Eldre feminister i Drammen har nå gått sammen for å lage det Drammens Tidene kaller en feministgerilja. Dette er kvinner som kan kontaktes dersom kvinner i Drammen opplever tilbud om seksuelle aktiviteter mot betaling. Disse skal "gi moralsk støtte, registrere hendelser, katalogisere og ta imot konkrete navn", som den ene av disse, Gunhild Ramm Reistad, sier det til Drammens Tidene. Dette er selvsagt noe vi i Eiker og Drammen Rød Ungdom gir vår fulle støtte til.

Men Sara Moss, SU lederen i Drammen, mener holdningskampanjer er veien å gå når hun snakker om holdningskampanjer. Dette er enda et av mange eksempler på at SU ikke er i nærheten av å være den radikale organisasjonen de påstår å være. Ungdommen blir tradisjonelt sett på som de mest radikale og opprørske, men her må altså lederen for en av Drammens "revolusjonære" ungdomsorganisasjoner gi tapt for en 69 år gammel borgerlig venstrepolitiker. Onsdagens leder i Drammens Tidene anbefales å lese. Klikk på den nederste linken.

Det budskapet Eiker og Drammen RU ønsker å spre er dette: Det er rett å gjøre opprør mot reaksjonære! I dette tilfellet politikere som tror at alt kan løses med holdningskampanjer.

http://dt.no/article/20080206/LEDER/573793258

Ingen kommentarer: