tirsdag 4. september 2007

Valg i Drammen

I Drammen er det mye biler i sentrum. Det er dårlig for miljøet, også er det ikke trivelig. Men det er ikke arbeiderklassens skyld at dem kjører bil! Bil er idag mest praktisk, og BILLIGST! I Norge har vi billigst bensin i forhold til inntekt i Europa. Samtidig har vi den dyreste kollektivtrafikken!

Drammen er geografisk velegna for trikk da vi ikke har så mye forsteder. Vi må få trikk som når hele byen og er gratis for alle, så det er null stress å komme dit man vil kjappt, uten bilkø. Det mener RV i Drammen vi har råd til.

Stem RV!

Pirater

Som mange har fått med seg er RU og Rødt/RV lenge vært de fremste (og eneste) forkjemperne for fri utveksling av ideer og kultur, på tross av kapitalens interesse i ungdommens og arbeiderklassens gronker.

Mange husker sikkert at vi har vært ute mot regjeringa når dem vil følge EUs lover mot fildeling og bruk av egenkjøpt musikk på egen mp3spiller. Dette er vell kjent for mange, ihvertfall noen. Det som er nytt er partiet Venstres etterslep i saken. Velkommen etter! Vi forventer fra venstre nå at de gradvis adopterer resten av RV/Rødts politikk, da de snart bør skjønne at vi har bedre sådan.