torsdag 27. desember 2007

EU det neste Sovjetimperiet?

Denne videoen posta som en gave til Nei-bevegelsen som fikk en måling på 50% nei, mot ja-sidas 30% (20% veit ikke). Dette er høyere enn noen gang - gratulerer! Vi ser EU som et prosjekt som styres ovenfra og ned ofte med stor motsatand og ofte direkte i strid med arbeidsfolks ønsker og behov, med EØS som en del av dette. Rull film!

onsdag 26. desember 2007

Data og Internett som kommunistisk våpen for de fattige og undertrykte!

Unge Tron Øgrim

I "gamledager" (2001), da Rødt het RV og Aslak Sira Myhre var RVleder, ble det lansert verdens første Internett-politiske program. Nylig avdøde Tron Øgrim (1947-2007), forfatter av blandt annet "Hilsen til en generasjon av kvikksølv!" som inneholder mye bra tanker om framtida og forholdet mellom arbeid og penger som er verdt å merke seg (leses gratis på biblioteket)! Det første Internett-politiske programmet fastsetter blandt andre følgende krav:

- Gratis internett til fattige
- Bredbånd over hele Norge
- Alle bøker gratis på Internett
- PC til alle elever og lærere
- Forbud mot Microsoft i alle offentlige datamaskiner.

I et intervju i Dagbladet om det Internett-politiske programmet ble det sagt; "- Dette er god kommunisme, men dette er også det beste kapitalistiske programmet for Internett. Det er kjempelønnsomt å investere i at nordmenn skal bli gode i å bruke data, insisterer RV-slugger Trond Øgrim." Dette programmet er blitt fornyet siden den gang og finnes i Rødts Arbeidsprogram under Informasjonsteknologi.

Øgrim sier også at alle partier vil kopiere RVs Internettprogram innen fem år. Dette har ikke i sin helhet kommet i oppfyllelse 8 snart 9 år seinere, men vi i Eiker og Drammen Rød Ungdom er veldig glade for at Drammen får huse et eksempel på litt godvilje fra regjeringa, nemmelig Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare! Gratulerer og lykke til! Sjekk friprog.no, sjekk samtidig linuxmint.com eller ubuntu.no hvis du har lyst på duganes gratis operativsystem. Vi i Eiker og Drammen Rød Ungdom vil at teknologi også skal komme elever/studenter og arbeiderklassen til gode, derfor trengs alternativer til en utdatert og udugelig kapitalistisk produksjonsmåte som ikke ser at arbeid og penger må stå i forhold til hverandre.

Les mer av Tron Øgrim her.

mandag 24. desember 2007

God Jul og godt nyttår


Eiker og Drammen Rød Ungdom vil ønske både medlemmer og sympatisører en god jul og et rødt og revolusjonært nytt år. Hvis du vi gi oss en julegave kan du jo melde deg inn;)

Stopp legitimering av Volden!

Eugene Obiora ble den 7. september 2006 kvalt til døde av en politimann på et trygdekontor i Trondheim. Etter å ha blitt behandlet av politiets eget organ for slike saker, skal saken nå henlegges - til tross for flere vitnesutsagn som vitner om unødig voldsbruk og rasisme. Den innvolverte politimmannen har i tillegg vært innvolvert i en lignende sak før, hvor en mørkhudet vaskekone ble offeret. Hørte jeg noe om en bukk og en havresekk?

Vis at du ikke vil tollerere voldsbruk og rasisme i politiet - protestér mot henleggelsen av Obiora-saken den 5 Januar! Bergen klokka 13:00 ved politistasjonen, Trondheim 14:00 på torget, og Oslo kl. 15:00 fra Jernbanetorget.

fredag 2. november 2007

Sjokk-kapitalisme og tips!

Naomi Klein har skrivi ny bok som heter The Shock Doctrine. Isteden for at vi forteller noe som helst kan du se kortfilmen på www.naomiklein.org. Bok-, film- og musikk-tips for få deg i den revolusjonære stemninga skal det komme flere av framover. For å starte det hele bør du høre på Samvirkelagets Musikk, lese Magnus Marsdals FrP-koden, og se dokumentaren The Corporations (lovlig torrent her). Mer kommer!

søndag 21. oktober 2007

Stopp NorgesPatriotene!

I Buskerud har den nazistiske organisasjonen NorgesPatriotene begynt å få rotfeste. Lederen i fylket er vigrideren Asbjørn Tollefsen, som nok huskes best fra da han truet og sjikanerte en AP politiker fra Iran for et år siden. http://www.sos-rasisme.no/Sentralt/view/11092

NorgesPatriotene forsøker å fremstå som en stueren unazistisk organisasjon, til tross for at de aller fleste i ledelsen også er medlemmer i Vigrid. Lederen Øyvind Heian bor faktisk sammen med Tore Tvedt, og er dømt for besittelse av barneporno og drapstrusler.

NorgesPatriotene har provosert mange med sine løpesedler, hvor de blant annet skriver at Norge i dag er i krig mot muslimske barnevogner. På sine nettsider oppfordrer de folk til å flytte til Øvre Eiker.

Nazistene er kjent for sine voldelige metoder, og et av deres beste hersketeknikker er å spre frykt for å eie gata. Folk må la NorgesPatriotene skjønne at nazister ikke har noen som helst respekt, og rive ned plakatene deres når de ser de. Folk bør også organisere seg imot all rasisme og nazisme, og si ifra hvis de kjenner noen som har gått inn i NorgesPatriotene.

tirsdag 4. september 2007

Valg i Drammen

I Drammen er det mye biler i sentrum. Det er dårlig for miljøet, også er det ikke trivelig. Men det er ikke arbeiderklassens skyld at dem kjører bil! Bil er idag mest praktisk, og BILLIGST! I Norge har vi billigst bensin i forhold til inntekt i Europa. Samtidig har vi den dyreste kollektivtrafikken!

Drammen er geografisk velegna for trikk da vi ikke har så mye forsteder. Vi må få trikk som når hele byen og er gratis for alle, så det er null stress å komme dit man vil kjappt, uten bilkø. Det mener RV i Drammen vi har råd til.

Stem RV!

Pirater

Som mange har fått med seg er RU og Rødt/RV lenge vært de fremste (og eneste) forkjemperne for fri utveksling av ideer og kultur, på tross av kapitalens interesse i ungdommens og arbeiderklassens gronker.

Mange husker sikkert at vi har vært ute mot regjeringa når dem vil følge EUs lover mot fildeling og bruk av egenkjøpt musikk på egen mp3spiller. Dette er vell kjent for mange, ihvertfall noen. Det som er nytt er partiet Venstres etterslep i saken. Velkommen etter! Vi forventer fra venstre nå at de gradvis adopterer resten av RV/Rødts politikk, da de snart bør skjønne at vi har bedre sådan.

mandag 25. juni 2007

Facebook!

Har du Facebook kan du nå bli med i Eiker og Drammens Facebookgruppe, kalt ED-RU!

onsdag 30. mai 2007

Studiesirkel!

Eiker og Drammen RU er nettop ferdige med tredje møte i sin grunnsirkel. Grunnsirkelen handler om RUs grunnleggende samfunssyn og virkelighetsoppfatning. Neste møte vil bli søndag 10. juni, og det vil omhandle Imperialismen. Møtestedet er Down Under ungdomshus i Mjøndalen, og absolutt alle er velkomne. Så det er absolutt ingen grunn til at du og alle vennene dine ikke skal møte opp, enten dere er medlemmer eller ikke. Vil du oss noe, så send epost til eikerdrammenru@gmail.com!

1. maibilder!

Vi møtte med flagg og sikkre smil om munnen.

Bussen har skjønt det! Stem Rødt!

mandag 14. mai 2007

Ønsker Høyre klasseskiller?


Dette er et leserbrev som sto på trykk, dog noe avkortet, i Drammens Tidene torsdag 10. mai:

Ønsker Høyre klasseskiller?

Høyres landsmøte har nå gått inn for at partiet skal jobbe for at det skal gjøres forsøk med karakterer allerede fra 5. klasse, samt obligatorisk annet fremmedspråk, også det gjerne ifra 5. klasse! La oss tenke oss konsekvensene av disse forslagene hver for seg: dersom barn som er ti-elleve ås gamle skal bli vurdert på en skala fra 1-6, vil dette virke ekstremt demoraliserende på de som sliter mest på skolen fra før. Vi må huske på at elever i den norske skolen kommer ifra helt forskjellige bakgrunner. Noen har foreldre hjemme som kan hjelpe de med lekser og til å forstå ting de sliter med, mens andre faktisk har foreldre som jobber skift og ikke kan være hjemme og hjelpe barna med lekser hver dag. Det er disse som blir taperne på Høyres forslag, som vil splitte elevene i to grupper: A og B elevene. A-elevene er de som kommer fra hjem hvor foreldre eller søsken kan hjelpe de med lekser og som helt sikkert vil være godt tjente med dette systemet. Men jeg vil uansett tørre å påstå at disse er i et mindretall, sammenlignet med B-elevene. B-elevene er de som ikke kommer fra like resurssterke hjem, og som ikke vil tjene på dette forslaget, men tvert imot dette av lasset og bli demotivert til skolearbeid fra de er ti-elleve år gamle, altså halvveis i skolegangen. Den ytterste konsekvens av dette kan bli at en del av disse dropper ut av skolen og senere vil få vanskelig for å få jobber. Eller de fortsetter på skolen, demotiverte og for slitne til å få tålelige karakterer. De vil altså bli taperne i konkurranseskolen som Høyre tydeligvis ønsker seg.
Så var det forslaget med annet fremmedspråk. Jeg har allerede skrevet om A og B elevene som vil dukke opp i konkurranseskolen. Disse skillene vil bli ytterligere forsterket ved tvunget annet fremmedspråk, av den grunn at ikke alle elever har evnen til å sitte stille og lære seg teoretiske ting hele dagen. Disse elevene er de som vil ende opp som B-elever i Høyres konkurranseskole. Barn av leger og jurister har som oftest større evne til å lære seg teoretiske fag enn barn av snekkere og frisører, og dersom Høyre får gjennomslag for sin politikk angående annet fremmedspråk betyr dette at de vil få enda et teoretisk fag å slite med. Jeg lurer egentlig på om Høyre ønsker seg større klassekiller i Norge, for dette forslaget er definitivt med på å bygge opp dette. Stort bedre blir det ikke når Skolebyråd i Oslo, Torger Ødegaard viser hvilke erfaringer de viser til når det gjelder disse forslagene. Han viser faktisk til Tyskland, som av alle land i vest-europa har en av de høyeste arbeidsledighetene og kanskje de største klasseskillene i hele vest-europa.
Jeg foreslår faktisk følgende til Høyre: Slutt å plage elever som allerede sliter på skolen med flere teoretiske fag og mer karakterpress. I steden for å legge forholdene til rette for de teoretisk orienterte i enhver sammenheng vil det muligens være en ide å la de mer praktisk orienterte få noen fordeler på skolen. Hvordan? I steden for å legge inn tvunget fremmedspråk kan man gjøre dette valgfritt på ungdomsskolen, og la de som ønsker det heller få opplæring i en bedrift noen timer i uken. Og på barneskolen kan det gjøres plass til mer sløyd eller andre praktiske fag, men fortsatt uten det evige karakterpresset. Norge trenger nemlig folk som kan snekre, minst like mye som vi trenger folk som kan bøye franske verb.

Jon Trygve Bergsåker, sekretær Eiker og Drammen Rød Ungdom og 1. Kandidat Øvre Eiker RV

tirsdag 8. mai 2007

Eiker og Drammen Rød Ungdom på nett!

Eiker og Drammen Rød Ungdom gjenoppsto som lag den 27. april og nå er vi på nett! Vi skal i denne bloggen holde deg oppdatert på hva som skjer, har skjedd og kommer til å skje. Så følg med!