søndag 31. august 2008

EDRU igjen - oppdatert

Ryktene om Eiker og Drammen RUs overgang til RKU er sterkt overdrevne.


For en liten stund siden ble det lagt ut en artikkel på denne bloggen, som med pump og prakt erklærte at hele EDRU hadde meldt seg ut av Rød Ungdom og inn i det nye ungdomspartiet til Tjen Folket, RKU (Revolusjonær Kommunistisk Ungdom). Erklæringen og dens krasse RU-kritikk ble slått stort opp i flere medier på venstresiden og ble fremstilt som et stort tap for ledelsen i RU.

I virkeligheten var det lite annet enn et vellykket mediestunt fremstilt av et fåtall medlemmer i EDRU som så sin sjanse til å skape storm i et vannglass når laget ble redusert. For mye av grunnen til at dette har blitt en stor sak, ligger i at det ser ut som en stor og aktiv del av RU har gått over til RKU - det er ikke sant. Den siste tiden har nemlig flere sentrale medlemmer av laget flyttet til fjerne strøk som f.eks. Australia, noe som har ført til at de resterende medlemmene har blitt en ganske liten gruppe mennesker. Tilfeldigvis var de fleste av de som ble igjen og forble aktive en del av en indre opposisjon i RU som sympatiserer med Tjen Folket. De fleste har nok fått med seg at Tjen Folket er en gruppe som RU har tatt sterk avstand fra politisk, noe som har ført til en noe lei eksklusjonssak hvor to medlemmer av laget ble ekskludert med henvisning til RUs fraksjonismeparagraf. Etter eksklusjonen oppstod det en diskusjon i laget om vi skulle gå mot eksklusjonen og la medlemmene forbli medlemer av laget i praksis. Dette forslaget ble nedstemt med henvisning til politiske forskjeller. Det var med andre ord litt uenighet om den politiske linja før fraflytningstilfellene.

Før "overgangsmeldingen" ble hamret opp på bloggen her, ble det innkalt til et møte som skulle ta opp lagets fremtid, slik seg hør og bør. Noe som jeg finner litt merkelig med dette møtet er at jeg selv ikke ble innkalt til det, jeg kan dermed ikke svare for hvor mange som tok del i det, jeg kan derimot garantere at det ikke var mange (jeg har liten grunn til å tro at det er mer enn tre personer vi snakker om). For disse må det ha vært et heldig sammentreff at jeg ikke var til stede på møtet, for det lå i kortene at jeg ikke akkurat ville gått med på å melde meg inn i RKU. Som Gymnaslærer Pedersen er jeg sjeleglad for at Stalin er død for lenge siden.

At medlemmer som er såpass uenige med RU, som RKU jo er, melder seg ut av partiet er bare rett og riktig. For RU må det regnes som en seier at en rekke medlemmer som er sterkt imot vår vedtatte politikk har bestemt seg for å slutte å fosøke å kuppe partiet innad (som var tilfellet i senest ved forrige landsmøte) og heller opprette sitt eget alternativ for likesinnede. At hele EDRU har meldt overgang til RKU er en løgn med det mål for øyet å svekke RU og legge tyngde bak den kritikken som TF og RKU retter mot RU.

At et lag går over til en annen organisasjon er faktisk mot RUs vedtekter:

§ 12 Rød Ungdoms eiendom

a) Fylkesorganisasjoner, lag og medlemmer kan ikke skille seg av med Rød Ungdom sin eiendom i strid med høyere organers vilje. Godkjenning skal innhentes på forhånd i tilfelle det kan være uenighet.

b) Hvis et lag blir lagt ned eller ekskludert, går hele lagets eiendom til Rød Ungdom på landsplan.

c) Hvis hele eller deler av ledelsen går ut av Rød Ungdom, forblir eiendommen i Rød Ungdom.


En overgang til et annet parti er jo dermed å betrakte som temmelig revolusjonært, men også et tegn på at medlemmene aldri respekterte disse reglene i utgangspunktet. EDRU har ikke gått over til RKU. EDRU er i ytterste konsekvens nedlagt, noe som jeg og medlemmer jeg ikke har muligheten til å komme i kontakt med før etter at sentralt har sendt meg medlemslister har tenkt å motvirke. Noen få medlemmer som var del av EDRU, som var et sterkt redusert lag, har meldt overgang til RKU.

Det kan virke som rusen av å befinne seg alene ved matfatet har gått disse medlemmene til hodet, men gudene skal vite at dagen der på skulle de fleste nok ønske at du holdt seg EDRU!

Medlemmer av RU i nedre Buskerud kan ta kontakt via denne mailen: eikerdammenru@gmail.com

Niklas Lagergren
Midlertidig leder i EDRU