mandag 25. februar 2008

Månedens helter!

Norwatch, som er en underorganisasjon av Framtida i Våre Hender, holder lupen over norske selskaper som ødelegger miljøet, undertrykker arbeidere i tredje verden eller på annet vis er uetiske. De er kun to ansatte, men gjør en imponerende arbeidsmengde, og kan nå smykke seg med å bli Eiker og Drammen Rød Ungdoms Månedens helter! Gratulerer! Besøk Norwatch her!

Vanskelige Tegninger

Trykk på for større tegning. Tegningen laget av oss sjøl.

torsdag 21. februar 2008

Rød Ungdom har fått ny logo!Landsstyret i vår kjære organisasjon har vedtatt en ny logo. I avstemninga til høyre kan du si hva du mener om den.

Kom på vårkonferanser i Drammen!


Våre venner i Ungdom mot EU har tydeligvis god smak når det gjelder byer. I år legger de nemlig vårkonferansen sin til Drammen, og vi oppfordrer alle EU-motstandere (altså alle skikkelige folk) til å melde seg på. EU kampen er enda ikke død!


tirsdag 19. februar 2008

Lesetips: Det Kommunistiske Manifest


Her forteller Marx og Engels om den politikken som all verdens kommunister seinere har tilslutta seg. For virkelig å forstå hva kommunismen handler om bør du ha kikka på manifestet. Anbefales!


Skal vanlige folk betale for klimaskader?


Det er ingen oppegående mennesker som tviler på at klimaendringene på jorden skjer, og at de er mer eller mindre menneskeskapt. Nå vil politikerne i Drammen at vi som ikke har gjort noe annet enn å gjøre den nødvendigheten å kjøpe bil som det for mange er. Det er nemlig snakk om en ekstra "klimaavgift" på bil. De de ikke forteller folk er at det ikke er bilkjøring, plastikkposer eller varmtvanssdusj som har skylden for den globale oppvarmingen og at polene smelter. Det som har skylden er det økonomiske systemet vi lever under, kapitalismen. Dette er et system som kun baserer seg på at eiere av store og små firmaer skal ha profitten sin. Så lenge dette skjer, er det ingenting dette systemet vil gjøre for at afrikanere skal få mat, studenter få bolig eller ungdom et nyttig opplæringstilbud. Eller at jorden skal være beboelig for mennesker. Fabrikken Hellefoss er et eksempel. Hvert eneste år blir disse andmeldt for miljøkriminalitet. Hvorfor skjer det ikke noe? Fordi eierne er mest opptatt av å tjene penger.


Eiker og Drammen Rød Ungdom er ikke mest opptatt av at eierne skal tjene mest mulig penger. Vi er ute etter et rettferdig system, der arbeiderne selv, vanlige folk, eier eiendommene. Det er disse som merker konsekvensene av dagens system, og det er dermed også de som vil jobbe for å gjøre noe med det. Det er rett å gjøre opprør!

torsdag 14. februar 2008

Noen sitater om Eiker og Drammen Rød Ungdom

Mange mener mangt og mye om oss i Eiker og Drammen Rød Ungdom. Her er noen av de mest kjente sitatene om oss gjennom tidene:

onsdag 13. februar 2008

Tekster fra kommunistene i Nepal


Vi har allerede skrevet en kortere artikkel om Nepal. For å se noen artikler skrevet av noen av de ledende kommunistene der kan denne lenken anbefales:


mandag 11. februar 2008

Støtt folkets kamp i Nepal!


Nylig kritiserte kong Gyanendra (avbildet ovenfor) den nepalske nasjonalforsamlingas avgjørelse om å avskaffe monarkiet. Ikke rart, ettersom hans dager som konge forhåpentligvis snart vil være talte. Som konge representerer Gyanendra den føydale herskerklassen som har undertrykt folket i Nepal i århunder. Kravet om å avskaffe monarkiet er et krav som maoistene, leda av Prachanda (avbildet nedenfor), har kjempa for i over et tiår med nydemokratisk revolusjon. I dag kan vi se fruktene av dette arbeidet. Folkekrigen, som uheldigvis krevde mange menneskeliv (de aller fleste på kongens og føydalismen regning), er i dag over og Nepal står overfor et daggry for gjenoppbygning og utvikling.


Uheldigvis er det en viss sjanse for at dette ikke er det siste vi hører fra Gyanendra, som tidligere ikke har nølt med innskrenke demokratiet når hans makt er trua. Hvis dette skjer igjen, er det godt å vite at det finnes et parti som tar folket på alvor, leder det inn i kamp og kjemper med et mål; kort sagt, et parti som våger å kjempe og våger å vinne. Dette partiet er Nepals Kommunistiske Parti (maoistisk), som vi gratulerer med mange seiere mot Gyanendra og føydalismen på folkets side.

lørdag 9. februar 2008

AFP - det gjelder deg!

Er du ung idag, kan du være ganske sikker på at Avtalefesta Pensjon (AFP) er noe du kommer til å angre på at du ikke gjorde noe med da du var ung og detta blei vedtatt fjerna. Ikke begå den feilen, gå på manifest.no og bestill AFP på en-to-tre for 99 kr. Eller bestill på bibliotek, som ekte kommunister gjør og ikke minst besøk forsvarafp.no. Gamlingene som idag ødelegger din og min pensjon berøres ikke av raseringa av AFP. Derimot rammer dette arbeidere i harde, lavt lønna yrker og vil føre til at vi som er unge i dag vil få ca. 20% mindre pensjon når vi blir eldre. AFP er en rett arbeiderbevegelsen har tilkjempa seg gjennom klassekamp, og vi kan sitte stille mens tidligere statsråder går av med feite pensjoner tidlig i 50-åra samtidig som folk som sliter seg ut på f. eks. fabrikker og sjukehus mister sjansen til å pensjonere seg tidlig - når kroppen blir utslitt - dersom pampene i Arbeiderpartiet og de andre regjeringspartiene får det som de vil. Meld deg inn i Rød Ungdom for å føre kampen for vår framtid!

Det er rett å gjøre opprør! Eller er det rett å lage holdningskampanje?

Eldre feminister i Drammen har nå gått sammen for å lage det Drammens Tidene kaller en feministgerilja. Dette er kvinner som kan kontaktes dersom kvinner i Drammen opplever tilbud om seksuelle aktiviteter mot betaling. Disse skal "gi moralsk støtte, registrere hendelser, katalogisere og ta imot konkrete navn", som den ene av disse, Gunhild Ramm Reistad, sier det til Drammens Tidene. Dette er selvsagt noe vi i Eiker og Drammen Rød Ungdom gir vår fulle støtte til.

Men Sara Moss, SU lederen i Drammen, mener holdningskampanjer er veien å gå når hun snakker om holdningskampanjer. Dette er enda et av mange eksempler på at SU ikke er i nærheten av å være den radikale organisasjonen de påstår å være. Ungdommen blir tradisjonelt sett på som de mest radikale og opprørske, men her må altså lederen for en av Drammens "revolusjonære" ungdomsorganisasjoner gi tapt for en 69 år gammel borgerlig venstrepolitiker. Onsdagens leder i Drammens Tidene anbefales å lese. Klikk på den nederste linken.

Det budskapet Eiker og Drammen RU ønsker å spre er dette: Det er rett å gjøre opprør mot reaksjonære! I dette tilfellet politikere som tror at alt kan løses med holdningskampanjer.

http://dt.no/article/20080206/LEDER/573793258

lørdag 2. februar 2008

Åpent møte! Drammen

Vi inviterer på kort dokumentarfilm, hygge og politikk. Har du noen gang lurt på hvorfor Norge svømmer i penger, men ikke har råd til skole eller eldre? Har du tenkt på hvorfor noen er fattige og noen er rike? Eller har du sluttet og lure og er klar for å gjøre noe med det, bør du møte opp på torsdag (9.feb 08) kl 16 på jernbanestasjonen i Drammen. Lurer du på noe, send epost til eikerdrammenru@gmail.com eller ring 915 38 523.

Kapitalisme? Nei takk!

Ofte hører vi at Vesten har kapitalisme og f.eks Kina har sosialisme. Noen sier tilogmed at kapitalisme og velstand hører sammen. Dette skal nå motbevises effektivt.

La oss først definere kapitalisme. Så og si hele verden er kapitalistisk, kjennetegnet ved kapitalisters økonomiske klassediktatur gjennom privat eiendom over jordas ressurser, eiendom av produksjonsmidler, leie av arbeidskraft og kontroll over produksjon. Vi tar utgangspunkt i kapitalistens perspektiv fordi kapitalismen er kapitalistens samfunn. Kapitalister kan ofte finne på å si: "Jeg vil ha høy avkastning på investering!" Med dette utgangspunktet er det naturlig å definere land med høy grad av kapitalisme som land med høy avkastningen pr krone. Da finner vi ta Kina er superkapitalistisk, mens Vesten er mindre kapitalistisk.

Her stiller Vesten langt "dårligere" enn tredje verden, i kapitalistens øyne. Vi krever langt høyere lønn, kortere arbeidsdag, betalte ferier osv. Her har arbeidere gjennom klassekampen karret til seg litt kake. Vestens arbeiderklasse har derfor mindre grad av kapitalisme, men høyere velstand (se tegning).Det er ganske tydelig at den "velfungerende" kapitalismen kun er velfungerende for noen få, som vi kan se tydeligst i de mest kapitalistiske landa, hvor fattigdom, krig, sjukdom, arbeidsløshet, klassedeling og kvinneundertrykking av noen av kapitalismens kroniske bivirkninger.

Vi krever at rikdommene skal fordeles solidarisk og ikke sløses på noen få. Vi vil kvitte oss med den kapitalistiske tredje verden-modellen foreslått av verdens kapitalister, WTO og Verdensbanken og erstatte den med politisk og økonomisk demokrati; kommunisme!

Mer om kapitalistisk krise i kortfilmen Story of stuff, og mer om sosialisme på åpent møte veldig snart! Mer info følger!s