tirsdag 19. februar 2008

Skal vanlige folk betale for klimaskader?


Det er ingen oppegående mennesker som tviler på at klimaendringene på jorden skjer, og at de er mer eller mindre menneskeskapt. Nå vil politikerne i Drammen at vi som ikke har gjort noe annet enn å gjøre den nødvendigheten å kjøpe bil som det for mange er. Det er nemlig snakk om en ekstra "klimaavgift" på bil. De de ikke forteller folk er at det ikke er bilkjøring, plastikkposer eller varmtvanssdusj som har skylden for den globale oppvarmingen og at polene smelter. Det som har skylden er det økonomiske systemet vi lever under, kapitalismen. Dette er et system som kun baserer seg på at eiere av store og små firmaer skal ha profitten sin. Så lenge dette skjer, er det ingenting dette systemet vil gjøre for at afrikanere skal få mat, studenter få bolig eller ungdom et nyttig opplæringstilbud. Eller at jorden skal være beboelig for mennesker. Fabrikken Hellefoss er et eksempel. Hvert eneste år blir disse andmeldt for miljøkriminalitet. Hvorfor skjer det ikke noe? Fordi eierne er mest opptatt av å tjene penger.


Eiker og Drammen Rød Ungdom er ikke mest opptatt av at eierne skal tjene mest mulig penger. Vi er ute etter et rettferdig system, der arbeiderne selv, vanlige folk, eier eiendommene. Det er disse som merker konsekvensene av dagens system, og det er dermed også de som vil jobbe for å gjøre noe med det. Det er rett å gjøre opprør!

Ingen kommentarer: