søndag 27. april 2008

Åpent møte 1. mai!


1. mai er arbeidernes internasjonale kampdag, og Rød Ungdom er selvsagt aktive på denne dagen. Vi åpner med å dra på Rødts 1. mai-frokost på Lassebakken Grendehus klokken 9. Etter dette går vi i tog og hører på appeller i Drammen sentrum. Etter dette vil vi ha et åpent møte på Lassebakken Grendehus som er åpent for alle. Den vil handle om hvorfor vi feirer 1. mai, klassekamp og reform vs revolusjon. Innleder er Jan Erik Skretteberg fra Modum.

onsdag 23. april 2008

Lesetips: Nødvendig innsats


9. april 1940 ble Norge okkupert av tyske nazi-styrker. Hvis du er interessert i historie, er denne boken skrevet av Lars Borgersrud interessant å ha med seg. Den forteller grundig om hvordan den kommunistiske Osvald-gruppa saboterte for tyskerne. Boka forteller relativt mye om aksjoner gjort i Eikerbygdene, blant annet sprengningen av en toglinje utenfor Mjøndalen. Den er dermed interessant både nasjonal og lokalt.


Osvald-gruppa bidro mer enn noen andre til at samarbeid og passivitet endret seg til aktiv motstand under 2. verdenskrig. De omlag 200 sabotørene gjennomførte fram til sommeren 1944 minst 109 aksjoner og hadde 35 falne, en høyere tapsprosent enn noen annen norsk motstandsorganisasjon. Gruppas hemmelige historie går tilbake til 1936, og presenteres her fra den spede starten til aktiviteten ble innstilt. Har tidstabell, liste over falne, forkortelsesliste, navneregister og litteraturliste.


søndag 20. april 2008

40 tips for hvordan man blir en god antikommunist
Guide til antikommunisme av J. Slavyanski
Førti hjelpsomme tips for hvordan en blir en suksessfull antikommunist:
1. Insister hele tida på at marxismen er diskreditert, utdatert og fullstendig død og begravet. Fortsett så med å bygge en lukrativ karriere ved å fortsette med å ri denne kjepphesten resten av yrkeskarriera di.
2. Husk at ethvert unaturlig dødsfall under et «kommunistregime» ikke bare skyldes lederne i regimet, men også marxismen som ideologi. Ignorer fullstendig dødsfall som skyldes de samme årsakene i ikke-kommunistiske land.
3. Kommunisme eller marxisme er hva du helst vil at det skal være. Kjenn deg fri til å brennmerke alle land, bevegelser og regimer som «kommunistiske», samme hva som er de faktiske måla, den uttalte ideologien, diplomatiske forbindelser, økonomisk politikk eller eiendomsforhold.
4. Dersom det har vært en konflikt som har inkludert kommunister, så legg all skyld både for konflikten og for alle dødsfalla på kommunistene. Vær likevel forsiktig med å knytte dette opp til andre verdenskrig. Fascistiske bevegelser som kjempa mot Sovjet eller kommunistpartisaner er aksepterte, men ikke lovpris nazi-Tyskland åpent. Ha det i mente til private samtaler i stedet.
5. Du avgjør hva marxisme «egentlig betyr» og hvem som var de rettmessige representantene for kommunismen. Dikt gjerne opp at Trotskij blei fratatt makt av Stalin, trass i at du forakter han også.
6. Snakk konstant om George Orwell. Sitér fra Animal Farm eller 1984. Ikke bry deg om det faktum at han faktisk aldri satte sin fot i Sovjetunionen og at begge bøkene er romaner.
7. Sitér påstandene om massedødsfall uten å ta hensyn til demografiske undersøkelser og samsvaret med disse. Var det tre millioner som døde av sult? Sju millioner? Ti? Hundre? Du trenger ikke bekymre deg for at noen skal etterprøve undersøkelsene dine, noe som er bra, siden det da ikke blir avslørt at du ikke har foretatt noen.
8. Enhver som blei arrestert under et kommunistregime var sannsynligvis uskyldig. Kommunister arresterte bare harmløse diktere og politiske profeter som hadde et nydelig budskap de ville dele med verden.
9. Alt Stalin gjorde eller ikke gjorde hadde et ondskapsfullt, hemmelig motiv. Absolutt alt.
10. Med samme ånd som i punkt ni, husk at Stalin var etallmektig vesen, kanskje rett og slett en inkarnasjon av hinduguden Vishnu, som hadde total og full kontroll over alt som foregikk i Sovjetunionen mellom 1924 og 1953. Alt som skjedde i denne perioden var Stalins vilje. Stalin hadde kjennskap til hver eneste detalj i hver eneste kriminalsak i denne perioden og ut fra sin grenseløse ondskap fikk han skutt tonnevis med uskyldige folk uten grunn. Ved å være allmektig var han heller ikke avhengig av informasjon som blei sendt til han fra titusenvis av undersåtter.
11.Angrip konstant «kommunist»regimer for handlinger som foregår i kapitalistiske regimer helt opp til dagen i dag.
12. Hevd at marxismen er utopisk siden den beskriver et potensielt framtidig samfunn. Hevd til slutt at marxismen har feila siden den ikke har gitt noen detaljert beskrivelse av hvordan et kommunistisk samfunn vil se ut. Bry deg absolutt ikke om den store motsigelsen i dette.
13. Omtal marxismen som en slags religiøs trusretning, messianistisk eller et eller annet åndelig bullshit du kan komme opp med. Når folk påpeker at du kan dra paralleller mellom i prinsippet hver politisk ideologi og andre religioner, så ignorerer du dem.
14. Husk det antikommunistiske totrinnsangrepet: angrip det poststalinistiske systemet på et økonomisk grunnlag og hevd at det rett og slett ikke fungerte. Siden en opplyst diskusjonspartner mest sannsynlig vil hevde at en faktisk sosialistisk økonomi fungerte gjennom Stalin-epoken (og det svært så godt), angrip den epoken på et humanitært grunnlag.
15. To ord – mennesklig natur. Hva er den mennesklige natur? For din hensikt er den mennesklige naturen ei rask forklaring på hvorfor politiske ideer og systemer du ikke liker, er feil.
16. Bolsjevistiske revolusjoner blei gjennomført med vold og blodsutgytelser. Borgerlige revolusjoner blei alle gjennomført med demokratiske folkeavstemninger og det foregikk ikke bruk av vold i det hele tatt.
17. Bruk konstant ordene «frihet» og «demokrati». Ikke godta noen som helst diskusjon om definisjon av disse ordene.
18. Kommunister kan være for eller mot hva som helst som er populært i ditt definerte område. Dersom du snakker til ei høyrevridd forsamling, så er kommunister for degenerering og homoseksualitet. Dersom du snakker til ei mer mainstream-forsamling, så var kommunistene homofobe. I det store og det hele er kommunister for degenerering av moralen og puritanisme samtidig. Igjen, ikke bry deg om motsetninga mellom to disse forholda.
19. Kritiser Stalin konstant for Molotov-Ribbentrop-avtalen, mens du fullstendig ignorerer den store støtta og det massive samarbeidet til den amerikanske finanseliten lenge før krigen – og også etter i noen tilfeller. Som vanlig, ikke la diskusjonspartneren din undersøke innholdet i ikkeangrepspakten.
20. Lovpris den nyvunne «friheten» i Øst-Europa. Ignorér den massive avfolkninga gjennom migrasjon, fallende fødselsrater, store alkohol- og narkotikaproblemer, politisk ustabilitet, borgerkriger, etnisk rensing, trafficking og barneprostitusjon, organisert kriminalitet, høye sjølmordsrater, arbeidsledighet, sjukdommer, og så videre. Hvem bryr seg vel om det når en har ytringsfrihet?!?
21. Prat uavbrutt om kulturen av frykt i «kommunistiske» land, om «bankinga på døra» midt på natta. Ignorér at døra di blir sparka inn midt på natta, hagla som blir stikki i ryggen din, og «få ræva di ut av senga!»-ropet fordi du er mistenkt for å selge dop, slik de går fram i den amerikanske «krigen mot narkotika».
22. Angrip kommunister for å undertrykke religion. Angrip islamske fundamentalister for ikke å være sekulære. Hvilken motsetning?!?
23. Ikke bry deg om ironien i at USA i øyeblikket utkjemper en ekstremt kostnads- og ressurskrevende krig de er i ferd med å tape mot en fiende som er betalt, støtta og til og med forært sin første seier i Afghanistan.
24. Hva skal du svare når du blir konfrontert med de vedvarende og ofte eskalerende problema i verden i dag når du blir spurt om ditt forslag til løsning? FRIHET!!! (Gjenta det til diskusjonspartneren din går sin vei)
25. En kan ikke stole på noenting som er sagt av «kommunister. Unntaket er hvis det fungerer til støtte for ditt syn, som for eksempel Khrusjtsjovs «hemmelige tale» i 1956 eller noe som Trotskij skreiv.
26. Ledende kommunister var «paranoide» som brukte så mye tid og krefter på sikkerhet mot kontrarevolusjon. Ignorér de store mengdene beviser (inkludert gjenoppblomstringa av kapitalisme i Østblokka) på at denne trusselen faktisk var reell.
27. Kommunistiske regimer var aldri populære. For å bevise dette, kan du hevde at folk blei hjernevaska. Ikke bruk noe tid eller krefter på å ta i betraktning de budsjettmessige eller logistiske konsekvensene av gjennomføringa av dette.
28. Kommunistisk propaganda er unyansert og primitiv. Dersom noen nevner antikommunistisk propaganda, slik som filmen «Red dawn» eller enda verre, de John Edgar Hoover-støtta tegneseriene kjent som «The Godless Communist», løp av gårde.
29. Lovpris sekularisme i «frihetens» og «pluralismens» navn til du står ansikt til ansikt med en kommunist. Spill så ut religion-kortet.
30. Utrenskinger og andre dårlige ting som har skjedd under ikkekommunistiske regimer skyldes individuelle feil hos «dårlige mennesker». Alt dårlig som har skjedd under «kommunistiske» regimer, grunnes ideologien og systemet. Og Stalin.
31. Å være antikommunist betyr å ikke ha noen ideologisk overbygning sjøl. Preik om populistisk pseudo-sosialisme 90 % av tida, og sammenlign så det kapitalistiske systemet med «Stalins Russland» (Hvis du aldri har studert dette systemet, bare les «1984» og «Animal Farm». Diss kapitalismen 99 % av tida, men stopp dersom noen nevner kommunismen som et alternativ. Er du høyreekstrem fascist? Diss den konstante kulturelle degenereringa som foregår under kapitalismen, mens du forblir fanatisk motstander av marxismen og uten noen logisk grunn behold affiniteten din for historisk nasjonalisme.
32. Dersom du er anarkist, pek på marxismens «fiasko» mens du ignorerer det fakutm at din egen ideologi har en fiaskorate på 100 % gjennom hele sin historie. Skyld på kommunistene eller sterkere militærmakter for dette samtidis som du ignorerer det at det mest fantastiske samfunnet er verdiløst dersom det ikke forsvarer seg mot reaksjonen.
33. Er du nynazist? Kommunisme er jødisk sionisme! Opplest og vedtatt.
34. Er du ny-hippie? Tibet!
35. Fordøm konsekvent folkemordet som visstnok fant sted under Mao. Bry deg ikke om at USA under Nixon gjenoppretta sine bånd til Kina og den viktige rolla det kapitalistiske Kina har spilt i moderne amerikansk økonomi. Når udu vil prate pent om Kina, så er det et kapitialistisk land. Når du trenger å kritisere det, så er det fortsatt «kommunistisk».
36. Hevd at marxismen ikke er empirisk. Det er heller ikke nyliberalisme, «demokrati» eller «frihet», men ikke bry deg om det.
37. Uavhengig av hvilket land det gjelder, hvor det ligger, hvilken historisk epoke vi snakker om eller hvilke historiske erfaringer det har og alle andre faktorer som kan spille en rolle, insistér på at kommunister ønsker å gjenskape en moderne kopi av Stalins Russland og alt det du mener dette vil føre med seg. Ikke ta notis av den innebygde idiotien i dette, slik som at landet kanskje er industrialisert alt eller har et historisk problem på grunn av framskreden tilbakeliggenhet i forhold til andre deler av verden.
38. Lær å bruke det magiske ordet «totalitarisme» og semantiske avledninger av dette. Dette ordet tillater deg å lage en sammenheng mellom to ideologiske motsetninger, kommunisme og fascisme.
39. Ignorer faktumet at sosialistiske stater erfarte større økonomiske problemer jo flere markedsøkonomiske reformer de gjennomførte.
40. Dersom du blir utfordra på tallmateriale eller historisk kontekst, ta i bruk merkelapper som «hensynsløs tyrann», «ondskapsfull morder» og liknende. Husk, folk som Stalin var massemordere på grunn av at de drepte mange mennesker, og vi veit jo at de drepte alle disse menneskene fordi de var massemordere. Det følger jo også logisk av hverandre!

mandag 14. april 2008

Gi dom deng


Nazistene i Vigrid rapporterer at de har døpt tre personer i Lier. Det er snakk om en voldelig organisasjon, hvor medlemmene blant annet har tent på hjemmene til flyktninger, drapstruet og og angrepet personer de ikke liker fysisk.


Nazismen er en ideologi som bygger på folkemord, krig og okkupasjon. Kommunister har alltid stått i fronten for kampen mot nazisme, både før, under og etter andre verdenskrig. Det er ingen grunn til å slutte med dette nå. Vi oppfordrer alle til å bli medlemmer i SOS-Rasisme og vise svina at de ikke er velkommen.


Vet du noe om dette? Da kan du tipse SOS-Rasisme her: http://www.sos-rasisme.no/Sentralt/29

Maoistene har vunnet i Nepal


Etter en 12 år lang folkekrig har Maoistene nå vunnet valget i Nepal. Foreløpig opptalte stemmetall viser at våre kamerater i øst har vunnet over 50% av enkeltmannskretsene som nå er ferdig talte. Spørs om det ikke er på tide å omdøpe en gammel sang til "Nepal E Fri"?


For mer informasjon, se http://www.helselagtilnepal.no/

onsdag 2. april 2008

Aprilsnarr!


For dere som ikke forstod det var gårsdagens post en aprilsnarr.

tirsdag 1. april 2008

Ny kurs for Rød Ungdom!

For å bli sterkere i kampen mot høyresida, går Rød Ungdom nå i allianse med AP, SV og SP. Vi sier ja til gasskraft, ja til EØS, ja til NATO, nei til AFP, ja til okkupasjon av Afghanistan. Til gjengjeld står vi sterkere i kampen mot høyrepolitikk som krig og miljøødeleggelse...