lørdag 9. februar 2008

AFP - det gjelder deg!

Er du ung idag, kan du være ganske sikker på at Avtalefesta Pensjon (AFP) er noe du kommer til å angre på at du ikke gjorde noe med da du var ung og detta blei vedtatt fjerna. Ikke begå den feilen, gå på manifest.no og bestill AFP på en-to-tre for 99 kr. Eller bestill på bibliotek, som ekte kommunister gjør og ikke minst besøk forsvarafp.no. Gamlingene som idag ødelegger din og min pensjon berøres ikke av raseringa av AFP. Derimot rammer dette arbeidere i harde, lavt lønna yrker og vil føre til at vi som er unge i dag vil få ca. 20% mindre pensjon når vi blir eldre. AFP er en rett arbeiderbevegelsen har tilkjempa seg gjennom klassekamp, og vi kan sitte stille mens tidligere statsråder går av med feite pensjoner tidlig i 50-åra samtidig som folk som sliter seg ut på f. eks. fabrikker og sjukehus mister sjansen til å pensjonere seg tidlig - når kroppen blir utslitt - dersom pampene i Arbeiderpartiet og de andre regjeringspartiene får det som de vil. Meld deg inn i Rød Ungdom for å føre kampen for vår framtid!

Ingen kommentarer: