mandag 28. januar 2008

Et spill for galleriet


I disse tider foregår primærvalgene foran høstens presidentvalg i USA. Til tross for fagre løfter om forandring, gull og grønne skoger fra både Demokrater og Republikanere, er det ikke vanskelig å gjennomskue retorikken til Obama, Clinton, McCain og Huckabee (og mange andre) for hva den er: et spill for galleriet. USA er verdens største imperialistmakt, er kapitalistisk og undertrykker verdens folk og egen arbeiderklasse. Dette vil fortsatt være realiteten enten Barack eller Rudy blir president, og trenger en gunnleggende forandring - en revolusjon - for å forandres. Det er bare folket og arbeiderne som frigjøre seg selv og skape et friere, bedre samfunn!

mandag 21. januar 2008

Kommunister som svinger


Mange musikksjangre har band og artister med en utpreget venstresideprofil. Punken, Rocken og vårt eget Gatas Parlament spiller tøff revolusjonær musikk. Nå har kommunistene erobret enda en dansebandsjanger: Svensle Lazze Ohlyz har er nemlig nord-Europas første marxist-leninistiske danseband-duo. Lytt og nyt

Lazzeohlyz

søndag 20. januar 2008

Pirater vs Mafia


Grønne pirater lager nå en kampanje som svar på en reklame anti-kopimafiaen lagde for lengesida. Sjekk den ut, den er på engelsk men for dem som kan sånn er det ganske vettugt - et alternativ til dagens fiendtlige holdninger til artister og brukere. Vi håper de røde og grønne og gule og svarte og blå piratene kan pirate sammen og finne på en ny og bedre økonomisk modell som passer artister og vanlige folk bedre enn opphavsrettsmafiaen.

torsdag 17. januar 2008

De sier det er trygt i Afghanistan


Afghanistan er et av verdens fattigste land. For folk som er født og oppvokst i Norge er det umulig å forstå hvordan situasjonen der er. Dette ser vi tydeligst på politikerne i vesten, også i Norge. De har brukt mer penger på å sende bombefly for å ødelegge landet enn det ville kostet å gi sykehus til hele befolkningen. Imperialismen, med USA som ledende stat, fører krig for å skaffe seg herredømme regionen Afghanistan tilhører. Ifølge Utenriksdepartementet bør ikke nordmenn reise dit. Det er ikke trygt. Vi har nettopp fått dette bekreftet, da Dagbladet journalist Carsten Thomassen ble drept på oppdrag der.

Men hva gjør den norske regjeringen med de som flykter derfra? De sender dem hjem igjen. For ikke å sendes tilbake for kanskje å dø har afghanere i Norge sultestreiket og gått en lang marsj fra Trondheim til Oslo. Men de blir fortsatt sendt ut, for våre politikere og ministere har bestemt seg for at det er det. Men vårt eget Utenriksdepartement sier altså at nordmenn ikke bør dra dit. Gjelder andre regler for afghanere enn for nordmenn? Politikerne mener tydeligvis det, men de prøver å ikke snakke så mye om det. Men det tør vi.

fredag 4. januar 2008

La pisken ligge, Hill-Marta og Siv!


Stortinget skal 10. januar behandle et forslag om å endre Grunnloven slik at Stortinget lettere kan melde Norge inn i EU. Dette er en udemokratisk tilsnikelse, som bryter med de etablerte spillereglene i EU-saken.

Ingen endring av spillereglene
Stortinget har tidligere stemt ned et lignende forslag om å svekke mindretallsvernet i grunnloven. Nå er det Høyre-representantene Inge Lønning og Julie Christensen som vil endre Grunnlovens paragraf 93, slik at Stortinget med 2/3-flertall, etter en rådgivende folkeavstemning, kan melde Norge inn i EU. I dag kreves det et større 3/4-flertall i Stortinget for å avgi suverenitet. Forslaget betyr altså at det blir enklere for Stortinget å melde Norge inn i EU. Dette bryter med spillereglene i EU-saken, som har ligget fast helt siden den første medlemskapsdebatten i 1962. Det nye som har skjedd, er at Arbeiderpartiets og Fremskrittspartiets representanter i Kontroll- og konstitusjonskomiteen har snudd, og sluttet seg til Høyre.

Demokrati – ikke partipisk
Nei-partiene Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV har varslet at de vil stemme imot forslaget. Vi oppfatter at også Venstre vil gjøre det samme. Motstanden er dessuten i både Ap og Frp. Før valget i 2005 lovte 41 av de to partienes representanter velgerne sine at de ville stemme nei til denne grunnlovsendringen. Gjør de det vil forslaget bil avvist med god margin.

Vårt krav til Ap og Frps parlamentariske ledere, Hill-Marta Solberg og Siv Jensen, er klart: La partipisken ligge! Stortingsrepresentantene må få stemme ut fra sin overbevisning og den garantien de har gitt velgerne.

Valgløftene må holdes
Det vil være fullstendig uakseptabelt hvis toppledelsen i Ap og Frp tvinger representantene til å stemme på tvers av sin egen mening og på tvers av ønsket til velgerne sine. De 41 representantene som lovte velgerne at de ville stemme nei, og som nå må få stå fritt til å holde valgløftet sitt, er:

Ap-representanter:
Inger Løite (Aust-Agder)
Sigrun Eng (Buskerud)
Lise Christophersen (Buskerud)
Eva M. Nilsen (Finnmark)
Anette Trettebergstuen (Hedmark)
Eirin Faldet (Hedmark)
Torny Pedersen (Nordland)
Anna-Kristin Ljunggren (Nordland)
Gerd Janne Kristoffersen (Nord-Trøndelag)
Arild Grande (Nord-Trøndelag)
Torstein Rudihagen (Oppland)
Berit Brørby (Oppland)
Tore Hagebakken (Oppland)
Espen Johnsen (Oppland)
Marit Nybakk (Oslo)
Marianne Marthinsen (Oslo)
Truls Wickholm (Oslo)
Tore Nordtun (Rogaland)
Eirin Sund (Rogaland)
Torfinn Opheim (Rogaland)
Reidar Sandal (Sogn og Fjordane)
Ingrid Heggø (Sogn og Fjordane)
Gunn Karin Gjul (Sør-Trøndelag)
Jorodd Asphjell (Sør-Trøndelag)
Eva Kristin Hansen (Sør-Trøndelag)
Sigvald Oppebøen-Hansen (Telemark)
Bendiks H. Arnesen (Troms)
Tove Karoline Knudsen (Troms)
Rolf Terje Klungeland (Vest-Agder)
Sonja Mandt Bartholdsen (Vestfold)
Signe Øye (Østfold)

Frp-representanter:
Morten Høglund (Akershus)
Hans Frode Asmyhr (Akershus)
Robert Eriksson (Nord-Trøndelag)
Øyvind Vaksdal (Rogaland)
Åge Starheim (Sogn og Fjordane)
Per Sandberg (Sør-Trøndelag)
Tord Lien (Sør-Trøndelag)
Per-Willy Amundsen (Troms)
Ulf Lerstein (Østfold)
Jon Jæger Gåsvatn (Østfold)

Gi politikerne beskjed - møt opp til fakkelmarkering med appeller utenfor Stortinget (Eidsvolds plass) tirsdag 8.januar kl. 18!

www.neitileu.no

onsdag 2. januar 2008

Demokratiets suggeI følge Aftenposten har justisdepartementet i USA innledet etterforskning av CIA etter at det har blitt avdekket at de skal ha ødelagt flere hundre timer med videoopptak med avhør av mistenkte Al-Qaida-medlemmer.

Det er på høy tid! Alt for lenge har Amerikanske myndigheter skippet mistenkte terrorister (hvorav flere uskyldige) til fengsler eller egne baser i andre land hvor bruken av tortur er utbredt, og alt i demokratiets og frihetens navn. Denne siste avsløringen er bare toppen av et isfjell som vokser seg stadig større.

Vi i RU er for at menneskrettigheter skal respekteres (kanskje spesielt av et land som kaller seg demokratiforkjemper) og at alt vold avler er mer vold.

Mer om USAs torturbruk og Guantánamo-basen kan du lese på Amnesty Internationals nettsider.