tirsdag 4. september 2007

Pirater

Som mange har fått med seg er RU og Rødt/RV lenge vært de fremste (og eneste) forkjemperne for fri utveksling av ideer og kultur, på tross av kapitalens interesse i ungdommens og arbeiderklassens gronker.

Mange husker sikkert at vi har vært ute mot regjeringa når dem vil følge EUs lover mot fildeling og bruk av egenkjøpt musikk på egen mp3spiller. Dette er vell kjent for mange, ihvertfall noen. Det som er nytt er partiet Venstres etterslep i saken. Velkommen etter! Vi forventer fra venstre nå at de gradvis adopterer resten av RV/Rødts politikk, da de snart bør skjønne at vi har bedre sådan.

Ingen kommentarer: