mandag 14. mai 2007

Ønsker Høyre klasseskiller?


Dette er et leserbrev som sto på trykk, dog noe avkortet, i Drammens Tidene torsdag 10. mai:

Ønsker Høyre klasseskiller?

Høyres landsmøte har nå gått inn for at partiet skal jobbe for at det skal gjøres forsøk med karakterer allerede fra 5. klasse, samt obligatorisk annet fremmedspråk, også det gjerne ifra 5. klasse! La oss tenke oss konsekvensene av disse forslagene hver for seg: dersom barn som er ti-elleve ås gamle skal bli vurdert på en skala fra 1-6, vil dette virke ekstremt demoraliserende på de som sliter mest på skolen fra før. Vi må huske på at elever i den norske skolen kommer ifra helt forskjellige bakgrunner. Noen har foreldre hjemme som kan hjelpe de med lekser og til å forstå ting de sliter med, mens andre faktisk har foreldre som jobber skift og ikke kan være hjemme og hjelpe barna med lekser hver dag. Det er disse som blir taperne på Høyres forslag, som vil splitte elevene i to grupper: A og B elevene. A-elevene er de som kommer fra hjem hvor foreldre eller søsken kan hjelpe de med lekser og som helt sikkert vil være godt tjente med dette systemet. Men jeg vil uansett tørre å påstå at disse er i et mindretall, sammenlignet med B-elevene. B-elevene er de som ikke kommer fra like resurssterke hjem, og som ikke vil tjene på dette forslaget, men tvert imot dette av lasset og bli demotivert til skolearbeid fra de er ti-elleve år gamle, altså halvveis i skolegangen. Den ytterste konsekvens av dette kan bli at en del av disse dropper ut av skolen og senere vil få vanskelig for å få jobber. Eller de fortsetter på skolen, demotiverte og for slitne til å få tålelige karakterer. De vil altså bli taperne i konkurranseskolen som Høyre tydeligvis ønsker seg.
Så var det forslaget med annet fremmedspråk. Jeg har allerede skrevet om A og B elevene som vil dukke opp i konkurranseskolen. Disse skillene vil bli ytterligere forsterket ved tvunget annet fremmedspråk, av den grunn at ikke alle elever har evnen til å sitte stille og lære seg teoretiske ting hele dagen. Disse elevene er de som vil ende opp som B-elever i Høyres konkurranseskole. Barn av leger og jurister har som oftest større evne til å lære seg teoretiske fag enn barn av snekkere og frisører, og dersom Høyre får gjennomslag for sin politikk angående annet fremmedspråk betyr dette at de vil få enda et teoretisk fag å slite med. Jeg lurer egentlig på om Høyre ønsker seg større klassekiller i Norge, for dette forslaget er definitivt med på å bygge opp dette. Stort bedre blir det ikke når Skolebyråd i Oslo, Torger Ødegaard viser hvilke erfaringer de viser til når det gjelder disse forslagene. Han viser faktisk til Tyskland, som av alle land i vest-europa har en av de høyeste arbeidsledighetene og kanskje de største klasseskillene i hele vest-europa.
Jeg foreslår faktisk følgende til Høyre: Slutt å plage elever som allerede sliter på skolen med flere teoretiske fag og mer karakterpress. I steden for å legge forholdene til rette for de teoretisk orienterte i enhver sammenheng vil det muligens være en ide å la de mer praktisk orienterte få noen fordeler på skolen. Hvordan? I steden for å legge inn tvunget fremmedspråk kan man gjøre dette valgfritt på ungdomsskolen, og la de som ønsker det heller få opplæring i en bedrift noen timer i uken. Og på barneskolen kan det gjøres plass til mer sløyd eller andre praktiske fag, men fortsatt uten det evige karakterpresset. Norge trenger nemlig folk som kan snekre, minst like mye som vi trenger folk som kan bøye franske verb.

Jon Trygve Bergsåker, sekretær Eiker og Drammen Rød Ungdom og 1. Kandidat Øvre Eiker RV

Ingen kommentarer: