fredag 4. januar 2008

La pisken ligge, Hill-Marta og Siv!


Stortinget skal 10. januar behandle et forslag om å endre Grunnloven slik at Stortinget lettere kan melde Norge inn i EU. Dette er en udemokratisk tilsnikelse, som bryter med de etablerte spillereglene i EU-saken.

Ingen endring av spillereglene
Stortinget har tidligere stemt ned et lignende forslag om å svekke mindretallsvernet i grunnloven. Nå er det Høyre-representantene Inge Lønning og Julie Christensen som vil endre Grunnlovens paragraf 93, slik at Stortinget med 2/3-flertall, etter en rådgivende folkeavstemning, kan melde Norge inn i EU. I dag kreves det et større 3/4-flertall i Stortinget for å avgi suverenitet. Forslaget betyr altså at det blir enklere for Stortinget å melde Norge inn i EU. Dette bryter med spillereglene i EU-saken, som har ligget fast helt siden den første medlemskapsdebatten i 1962. Det nye som har skjedd, er at Arbeiderpartiets og Fremskrittspartiets representanter i Kontroll- og konstitusjonskomiteen har snudd, og sluttet seg til Høyre.

Demokrati – ikke partipisk
Nei-partiene Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV har varslet at de vil stemme imot forslaget. Vi oppfatter at også Venstre vil gjøre det samme. Motstanden er dessuten i både Ap og Frp. Før valget i 2005 lovte 41 av de to partienes representanter velgerne sine at de ville stemme nei til denne grunnlovsendringen. Gjør de det vil forslaget bil avvist med god margin.

Vårt krav til Ap og Frps parlamentariske ledere, Hill-Marta Solberg og Siv Jensen, er klart: La partipisken ligge! Stortingsrepresentantene må få stemme ut fra sin overbevisning og den garantien de har gitt velgerne.

Valgløftene må holdes
Det vil være fullstendig uakseptabelt hvis toppledelsen i Ap og Frp tvinger representantene til å stemme på tvers av sin egen mening og på tvers av ønsket til velgerne sine. De 41 representantene som lovte velgerne at de ville stemme nei, og som nå må få stå fritt til å holde valgløftet sitt, er:

Ap-representanter:
Inger Løite (Aust-Agder)
Sigrun Eng (Buskerud)
Lise Christophersen (Buskerud)
Eva M. Nilsen (Finnmark)
Anette Trettebergstuen (Hedmark)
Eirin Faldet (Hedmark)
Torny Pedersen (Nordland)
Anna-Kristin Ljunggren (Nordland)
Gerd Janne Kristoffersen (Nord-Trøndelag)
Arild Grande (Nord-Trøndelag)
Torstein Rudihagen (Oppland)
Berit Brørby (Oppland)
Tore Hagebakken (Oppland)
Espen Johnsen (Oppland)
Marit Nybakk (Oslo)
Marianne Marthinsen (Oslo)
Truls Wickholm (Oslo)
Tore Nordtun (Rogaland)
Eirin Sund (Rogaland)
Torfinn Opheim (Rogaland)
Reidar Sandal (Sogn og Fjordane)
Ingrid Heggø (Sogn og Fjordane)
Gunn Karin Gjul (Sør-Trøndelag)
Jorodd Asphjell (Sør-Trøndelag)
Eva Kristin Hansen (Sør-Trøndelag)
Sigvald Oppebøen-Hansen (Telemark)
Bendiks H. Arnesen (Troms)
Tove Karoline Knudsen (Troms)
Rolf Terje Klungeland (Vest-Agder)
Sonja Mandt Bartholdsen (Vestfold)
Signe Øye (Østfold)

Frp-representanter:
Morten Høglund (Akershus)
Hans Frode Asmyhr (Akershus)
Robert Eriksson (Nord-Trøndelag)
Øyvind Vaksdal (Rogaland)
Åge Starheim (Sogn og Fjordane)
Per Sandberg (Sør-Trøndelag)
Tord Lien (Sør-Trøndelag)
Per-Willy Amundsen (Troms)
Ulf Lerstein (Østfold)
Jon Jæger Gåsvatn (Østfold)

Gi politikerne beskjed - møt opp til fakkelmarkering med appeller utenfor Stortinget (Eidsvolds plass) tirsdag 8.januar kl. 18!

www.neitileu.no

Ingen kommentarer: