lørdag 28. juni 2008

SVikerne og deres medløpere viser sitt sanne ansikt

Landsstyret i Rød Ungdom(LS/RU) har laga en uttaelse, gjengitt nedenfor,
den er glimrende eksempel på hvor langt den antikommunistiske ledelsen
i
Rød Ungdom er villig til å gå for å fortsette samarbeidet med SU og SV.

LS/RU klarer å komme frem til at SV er et krigsparti, men de klarer ikke å
lage noen sammenhengende argumentasjon for hvorfor det er feil å angripe
SV, de klarer faktisk ikke å ha noen form for argumentasjon i det hele
tatt.

Det eneste LS/RU er opptatt av er å skrive gang på gang at de ikke har
vedtatt Stopp SViket kampanjen. Dette har de helt rett i, denne kampanjen
ble starta av Eiker og Drammen Rød Ungdom, men hvorfor bestilte da
sentralt i Rød Ungdom 500 av denne plakatene?

Den eneste form for argumentasjon som føres frem er som følger:
"...., det fører til splittelse i fredsbevegelsen........" Hvilken
fredsbevegelse? En fredsbevegelse som ikke kan markere seg mot
krigspartier? Er dette da en fredsbevegelse?

Det som trengs er en antikrigsbevegelse som er i stand til å sloss mot
alle krigshissere i Norge og som, i motsetning til LS/RU ikke setter
enheten med SV/SU foran arbeidet mot norsk støtte til den amerikanske
imperialismen.
Uttalelse fra Rød Ungdoms Landsstyre:

"Stopp Stopp Sviket!

De siste ukene har flere Rød Ungdom-lag blitt med på kampanjen "Stopp
Sviket" som retter seg mot partiet SV og at de sitter i ei regjering som
er med på okkupasjonen av Afghanistan. Den trykte plakaten er utstyrt med
Rød Ungdoms logo.

SV er definitivt ikke et antikrigsparti. Selv om partiet liker å smykke
seg med regjeringskrangling om hvor i det okkuperte landet norske
soldater skal være, står SV på feil side i Afghanistanspørsmålet. SV er
blitt et krigsparti og dette er viktig å kritisere.

Landsstyret i Rød Ungdom mener allikevel at denne kampanjen ikke er i
tråd med Rød Ungdoms linjer. Landsstyret ønsker med dette å presisere at
vi tar avstand fra denne kampanjen, og ber lokallagene om å ikke delta i
den.

De siste ukene har det også i henholdsvis Bergen og Oslo blitt smurt
griseblod på inngangspartiene til Hordaland SV og SV sentralt i
forbindelse med denne aksjonen, der plakatene bærer Rød Ungdoms logo.
Landsstyret reagerer sterkt på denne typen misbruk av Rød Ungdoms navn og
logo. Å bruke Rød Ungdoms navn til en aksjon som ikke er forankra i noe
som helst organ i Rød Ungdom er uakseptabelt.

Denne typen oppførsel skader Rød Ungdom, det fører til splittelse i
fredsbevegelsen og særlig i Oslo er dette åpenbart gjort for å sverte Rød
Ungdom - etter at ledelsen har gjort klare vedtak om at denne typen
aksjoner er uønsket, og uten at fylkesstyret, representantskapet eller
lokallag i Oslo en gang har behandlet saken. Landsstyret tar sterk
avstand fra disse aksjonene, og håper at vi vil unngå flere slike
episoder.

Med kameratslig hilsen

Rød Ungdoms landsstyre"


Siden når har det vært "misbruk av Rød Ungdoms navn og logo" å stå for en
konsekvent linje mot imperialisme? Siden når har det vært "uønska" og galt
å si hva vi står for faktisk og kritisere sosialimperialismen? Når var det Rød
Ungdom gikk inn for enhet med borgerskapet framfor den proletariske
internnasjonalismen?

Ingen kommentarer: