tirsdag 13. mai 2008

Lesetips: Staten og Revolusjonen


Rett før oktoberrevolusjonen i 1917 skrev Lenin boka mange regner som hans hovedverk. Staten og Revolusjonen er en marxistisk fremstilling av temaet staten som borgerskapet verktøy i dag, og hvordan den skal være arbeiderklassens verktøy under overgangsfasen mot det statsløse kommunistiske samfunnet. Den polemiserer også mot anarkistene og forklarer lettfattelig og enkelt hvordan anarkister og kommunister skiller seg fra hverandre.Hvis du er veldig interessert i temaet kan du også ta med deg Friedrich Engels hovedverk Familien, Privateiendommens og Statens Opprinnelse.

Ingen kommentarer: