tirsdag 20. mai 2008

Kungjøring fra sentralkomittee til Irans kommunistparti om fordømmelse av angrep mot sukkerrør arbeidere i provinsen Haftape!


Det iranske islamske regimetsstyrker angrep sukkerrør arbeidere i byen Shoush torsdag 15.mai2008. Dette angrep ble planlagt noen dager tidligere og i denne sammenhengen hadde det islamske regimet i Iran overført sin spsialstyrker fra andre byer i Khozestans fylke til byen Shoush. Arbeiderne begynte sine protester allerede fra 5.mai. Disse protestene rettet seg mot innstengelsen av fabrikken, arbeidernes masse ekskludering og uutbetalte lønninger i de siste tre måndene. Direktørene av denne fabrikken skulle ved å ikke betale arbeidernes lønninger og kutte vann til sukkerrørs gårdsbruk sette press på arbeiderne og skylde på dem om at de sukkerrørsgårdene er blitt tørre og produksjonsprosessen har stoppet. Dette er i en situasjon hvor kapitalistene og regjeringen overfører kapitalen fra ett sted til ett annet hvor det finnes mer profitt og de fortsetter sin kapital akkumulasjonen. De utsetter tusenvis av arbeidernes familier for en uklar og utrygg framtid ved å iverksette en brei og omfattende ekskludering. Sukkerrør arbeidere i Haftape har samlet seg seks dager på rad foran ordførerenskontor i byen Shoush og forlangte en behadling av deres krav. Regimets bevæpnede styrker har begynt å angrepe dem når arbeiderne ville starte et rolig tog fra ordførerenskontor til byens sentrum for å informere folk om deres protester og krav. Men regimets disiplinær og spesial styrker angrep arbeidernes rekker og slå dem og deres familier. De kommet så lang at de kjørte over arbeiderne som hadde ikke noe annet enn en knutet neve og en hals full av rop. I kjølvannet av dette angrepet ble mange arbeidere skadet. Irans kommunistparti støtter igjen sukkerrør arbeidernes rettferdige kamp i provinsen Haftape og fordømmer på det sterkeste angrepet fra regimets undertrykkete styrker mot arbeiderne. Kampen til sukkerrør arbeidere i Haftape er en barrikade av den iranske arbeider klassens omfattende kamp mot angrep fra kapitalistene og deres regim til arbeidernes levesett og de elementære rettighetene. Regimets angrep mot arbeiderne i sukkerrørsfabrikken har startet i en situasjon der regimet fryktet at de solidaritet og støttene til sukkerrør arbeidere i Haftape skulle spred seg til andre deler av arbeider klassen i Khozestans fylke og andre deler av Iran. Virkeligheten viser regimets svake punkt og det eneste vei til å tvinge kapitalistene og deres stat til tilbake trekking framfor arbeidernes krav, er arbeidernes klasse solidaritet i et omfattende nivå.

Sentralkomittee til Irans kommunistparti 15.mai 2008

Ingen kommentarer: