tirsdag 1. april 2008

Ny kurs for Rød Ungdom!

For å bli sterkere i kampen mot høyresida, går Rød Ungdom nå i allianse med AP, SV og SP. Vi sier ja til gasskraft, ja til EØS, ja til NATO, nei til AFP, ja til okkupasjon av Afghanistan. Til gjengjeld står vi sterkere i kampen mot høyrepolitikk som krig og miljøødeleggelse...

Ingen kommentarer: