onsdag 23. april 2008

Lesetips: Nødvendig innsats


9. april 1940 ble Norge okkupert av tyske nazi-styrker. Hvis du er interessert i historie, er denne boken skrevet av Lars Borgersrud interessant å ha med seg. Den forteller grundig om hvordan den kommunistiske Osvald-gruppa saboterte for tyskerne. Boka forteller relativt mye om aksjoner gjort i Eikerbygdene, blant annet sprengningen av en toglinje utenfor Mjøndalen. Den er dermed interessant både nasjonal og lokalt.


Osvald-gruppa bidro mer enn noen andre til at samarbeid og passivitet endret seg til aktiv motstand under 2. verdenskrig. De omlag 200 sabotørene gjennomførte fram til sommeren 1944 minst 109 aksjoner og hadde 35 falne, en høyere tapsprosent enn noen annen norsk motstandsorganisasjon. Gruppas hemmelige historie går tilbake til 1936, og presenteres her fra den spede starten til aktiviteten ble innstilt. Har tidstabell, liste over falne, forkortelsesliste, navneregister og litteraturliste.


Ingen kommentarer: