onsdag 12. mars 2008

Det er rett å gjøre opprør!

I en tid hvor profilerte kjendiser kler seg nakne for manneblader og kaller seg frigjorte, er det klart at vi trenger en radikal forandring av forholdet mellom kjønnene. Vi blir ofte fortalt at Norge er et land uten kjønnsdiskriminering, men Norge har faktisk ett av vestens mest kjønnsdelte arbeidsmarked, og kvinner fungerer fortsatt i stor grad som gratis arbeidskraft ved å gjøre det meste husarbeidet. I 2002 var forskjellen mellom kvinner og menns gjennomsnittslønn 88.300 kroner årlig. Vi trenger en revolusjonær feminisme som ikke tolererer et samfunn hvor kvinner blir undertrykt og sett på som sexobjekter. For Rød Ungdom er det viktig å se på feminismen i et marxistisk perspektiv. Kvinnediskriminering er i likhet med andre typer diskriminering og rasisme destruktivt for arbeiderklassen, da det hindrer arbeiderklassen i å forene seg og kjempe om felles saker. Diskriminering og rasisme hindrer arbeiderklassen i å se hvem den virkelige fienden er: kapitalismen. Selv om vi kan vinne små seire mot onder som diskriminering og rasisme under kapitalismen, mener Rød Ungdom at kun en total omveltning av samfunnstrukturen gjennom en arbeiderrevolusjon kan få en slutt på denne typen undertrykking. Under kapitalismen, hvor egoismen er drivkraft, vil positive endringer i kjønnsrollene være vanskeligere enn under sosialismen hvor kameratskap og solidaritet står sterkere. Vi mener derfor at feminisme må settes i et større perspektiv, og bør være en kampsak for hele arbeiderklassen. Rød Ungdom ønsker et samfunn hvor kjønn og legning ikke spiller noen rolle for hvilke muligheter man har i livet, vi ønsker en utvidelse av den individuelle friheten.En av de største utfordringene dagens kvinnekamp står overfor, er kampen mot prostitusjon. Prostitusjon er ikke arbeid, det er vold mot kvinner. Mange av de prostituerte er kidnappede afrikanske kvinner, som blir utnyttet av kyniske bakmenn. Dette er en katastrofe for de det gjelder, men det får også konsekvenser for andre kvinner. I Drammen har afrikanske kvinner sagt at de ofte føler seg trakassert av norske menn som tror de er prostituerte, og tilbyr de penger for diverse seksuelle tjenester. Dette viser at hverken kvinnekampen eller kampen mot rasisme er død, tvert imot. Kampen fortsetter, og Rød Ungdom vil ha flere med! Vi vil ha med deg.

Ingen kommentarer: